obvestilo KGZS, 03/15/2017

Obvezno hranjenje dokumentacije KOPOP in EK za upravičence

Tretji odstavek 142. člena uredbe, ki ureja ukrepe KOPOP, EK in OMD, pravi: »Upravičenci morajo na KMG še pet let po zadnji pridobitvi plačila za ukrepe razvoja podeželja iz te uredbe hraniti vse račune, deklaracije, izjave, vse predpisane evidence in vso drugo dokumentacijo v zvezi z izvajanjem ukrepov razvoja podeželja iz te uredbe, kot je navedeno pri posameznem ukrepu razvoja podeželja iz te uredbe.«


Pazite na hranjenje dokumentacije, tudi na analize tal in gnojilne načrte.


To pomeni, da mora upravičenec, ki je v ukrep KOPOP ali EK vstopil v letu 2015 in bo zadnje izplačilo (za leto 2019) prejel v letu 2020, vso dokumentacijo v zvezi z izvajanjem teh ukrepov, hraniti vsaj do (vključno) leta 2025. Določba se nanaša na vso dokumentacijo v zvezi z ukrepoma KOPOP in EK, tudi na analize tal in gnojilne načrte, ki jih mora upravičenec izdelati pred izdelavo oziroma dopolnitvijo programa aktivnosti kmetijskega gospodarstva.

view counter