Ime Priimek, 05/05/2017

Novo vodstvo SiDG

Foto: Franc Uršič

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je z majem 2017 dobila novo poslovodstvo. Zlatko Ficko, glavni direktor, in Dejan Kaisersberger, direktor za finance, računovodstvo in kontroling, sta 1. maja 2017 nastopila v petletni mandat. Na današnji novinarski konferenci sta izpostavila dolgoročne in kratkoročne izzive družbe SiDG in se osebno predstavila.

Družbo Slovenski državni gozdovi d.o.o. je Republika Slovenija ustanovila z namenom gospodarjenja z državnimi gozdovi na površini 234.986 ha po 30. juniju 2016. Ključni cilji gospodarjenja z gozdovi v lasti RS so opredeljeni z Zakonom o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije: dosegati čim višji donos, prispevati k vzpostavitvi in razvoju gozdnih lesnih verig, uveljavitvi lesa in lesnih proizvodov ter oblikovanju zelenih delovnih mest, povečevati površino gozdov v lasti RS, prispevati k razvoju podeželja, upoštevati javni interes in zaveze RS na vseh varovanih območjih narave, usposabljanje strokovnega kadra, podpora izobraževanja in znanstveno raziskovalnega dela ter prodajati les na panju v čim manjšem obsegu.

Zlatko Ficko je tesno povezan z gozdom in gozdarstvom. Obiskoval je srednjo gozdarsko šolo v Postojni in študij nadaljeval na oddelku za gozdarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. V gozdarstvu je zaposlen vse od pripravništva leta 1978, najprej v podjetju Snežnik ter v Zavodu za gozdove RS, od julija 2016 pa v družbi SiDG.

Dejan Kaisersberger je univerzitetni diplomirani ekonomist. Diplomiral je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani na smeri Poslovna informatika. Dobro poznavanje financ in informacijskih tehnologij ga je podpiralo na vseh njegovih poslovnih izzivih.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

view counter