obvestilo MKGP, 07/10/2017

Nova razpisa za kmetijske nepridobitne organizacije

Foto: Franc Uršič

Rok za prijave je 24. julij oziroma 31. julij  

Na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je konec junija v Uradnem listu RS objavilo dva javna razpisa, in sicer: javni razpis za 2. in 3. ukrep uredbe - za organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov ter javni razpis za 4. ukrep uredbe - pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov. Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do 295.000 evrov. Javni razpis za 2. ukrep bo odprt do vključno 24. julija, javna razpisa za 3. in 4. ukrep pa bosta odprta do vključno 31. julija.

Namen izvajanja ukrepov iz objavljenih javnih razpisov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju.

Več informacij o javnih razpisih lahko preberete na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/ ali pa na spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP):

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/.

view counter