Katarina Stanonik-Roter, 08/31/2017

Nova gozdna cesta

Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o. (SiDG) je uspešno dokončala gradnjo in predala v uporabo prvo novo gozdno cesto »Osredk – II. etapa leto 2017«. Družba SiDG v okviru dejavnosti Oddelka za gozdno gradbeništvo načrtuje, usmerja in vodi investicijska vlaganja v gozdno infrastrukturo na območjih državnih gozdov, s katerimi gospodari. Najbolj zahtevna investicijska vlaganja v gozdno infrastrukturo so novogradnje gozdnih cest in gozdna cesta »Osredk – II. etapa leto 2017« je prva uspešno izvedena novogradnja gozdne ceste v okviru SiDG.

 

Nova gozdna cesta je dolga 965 metrov. Dejanski gradbeni stroški so znašali 54.732,95 evra, vrednost celotne investicije pa 55.182,95 evra. Dosežen povprečen strošek novogradnje je 57,18 evra na meter in vključuje tudi 1319 m pripravljenih vlak, ki gravitirajo na nov odsek ceste. Projektno dokumentacijo je izdelal vodja Oddelka za gozdno gradbeništvo v SiDG, dr. Robert Robek, gradbena dela je izvedel izbrani izvajalec Lesnik TGM d.o.o., gradbeni nadzor pa je opravil naš strokovni sodelavec, Dominik Pekošak.

 

Zgrajeni odsek predstavlja nadaljevanje gradnje gozdne ceste Osredk iz leta 2015, ko je bilo od prvotno projektiranih 3586 m, zgrajenih 1350 m. Povprečen strošek gradbenih del prvega odseka je znašal 97,74 evra na meter.

 

Za dokončanje gradnje bo potrebno zgraditi še tretji odsek v dolžini okoli 470 m, katerega izgradnja je predvidena še v tem letu.

view counter