Obvestilo UVHVVR, 12/22/2017

Nadzor glede prisotnosti fipronila v jajcih

Foto: Franc Uršič

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) od prvega obvestila, ki smo ga dne 8.8.2017 prejeli preko sistema hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) o pojavu fipronila v kokošjih jajcih, izvajamo aktivnosti, ki so potrebne za obvladovanje tveganj.

Tako smo že v avgustu 2017 izvedli prve analize vzorcev. Takrat smo v okviru posebnega nadzora nad jajci, jajčnimi proizvodi za uporabo v živilski industriji in jajčnimi izdelki opravili uradno vzorčenje 15 vzorcev živil. V okviru uradnega vzorčenja so bila odvzeta jajca slovenskih in tujih proizvajalcev ter jajčni proizvodi, ki jih v proizvodnji uporablja živilska industrija in jajčni izdelki namenjeni končnim potrošnikom, ki so izvirali iz drugih držav članic. Odvzetih je bilo 6 vzorcev jajc slovenskih proizvajalcev, 2 vzorca jajc tujih proizvajalcev, 5 vzorcev jajčnih proizvodov tujih proizvajalcev za uporabo v živilski industriji (jajčni melanž in jajčni prah) ter 2 vzorca jajčnih testenin. Vsi odvzeti vzorci so bili analizirani na 99 do 102 različnih aktivnih snovi, vključno s fipronilom (99 snovi v jajcih, 101 snov v jajčnih proizvodih in 102 snovi v jajčnih testeninah). V nobenem od odvzetih vzorcev ni bila ugotovljena prisotnost fipronila, prav tako tudi nobena od ostalih analiziranih aktivnih snovi. Z rezultati analiz smo javnost seznanili dne 23.8.2017

Dne 10.11.2017 je UVHVVR prejela rezultate laboratorijskih analiz. Med preiskanimi vzorci sta bila vzorca jajc dveh nosilcev živilske dejavnosti (NŽD), v katerih je bila potrjena prisotnost fipronila. Zaradi ugotovitve prisotnosti fipronila smo se na UVHVVR odločili za izvedbo dodatnega nadzora vseh registriranih rej, ki v letu 2017 še niso bile vzorčene. V okviru dodatnega nadzora so bili odvzeti 104 vzorci jajc.

Pri enem rejcu iz zadnjega nadzora so odkrili, da je za zatiranje mravelj v predprostoru hleva uporabljal preparat Celaflor insekticidi posip, ki je označen kot Biocid, gospodinjski insekticid, kupljen v trgovini. Takoj je bila izrečena začasna prepoved dajanja jajc v promet iznesenih po 14. 11 in začasna prepoved oddaja kokoši nesnic za prehrano ljudi. Odrejen je bil umik jajc iz trga, ki so bile znesene 14. 11. 2017 in njihovo neškodljivo uničenje. Ker je z naknadnim analiznim izvidom bilo dokazano, da jajca ne vsebujejo več fipronila nad določeno mejno vrednostjo, je bil promet z jajci znesenih od dne 1.12. 2017 sproščen. Ne glede na skladen rezultat se je rejec sam odločil za preventivno izločitev nesnic in njihovo oddajo v neškodljivo uničenje.

Pri drugem rejcu je bila izrečena začasna prepoved dajanja jajc v promet iznesenih po 14.11 in začasna prepoved oddaja kokoši nesnic za prehrano ljudi. Odrejen je bil umik jajc iz trga, ki so bile znesene 14.11.2017 in njihovo neškodljivo uničenje. Izvor fipronila pri tem rejcu ni bil odkrit.
Ker je z naknadnim analiznim izvidom bilo dokazano, da jajca ne vsebujejo več fipronila nad določeno mejno vrednostjo, je bil promet z jajci znesenih od dne 29.11. 2017 sproščen.

UVHVVR je zaključila nadzor glede prisotnosti akaricidov v jajcih. Lahko ugotovimo, da je UVHVVR v drugi polovici leta 2017 odvzela vzorce jajc pri vseh nosilcih registriranih nosilcih dejavnosti (pri 104 nosilcih), ki oddajajo jajca, pri čemer so laboratoriji potrdili prisotnost fipronila v vzorcih jajc štirih nosilcev dejavnosti. Prisotnost drugih preiskovanih 57 substanc laboratoriji v vzorcih jajc niso zaznali.

UVHVVR bo nadzor nad prisotnostjo nedovoljenih akaricidov v jajcih nadaljevala tudi v letu 2018.

view counter