Dr. Marija Klopčič, 05/18/2017

Mednarodni seminar o prireji mleka na Ptuju

Prijazno vas vabimo na mednarodni seminar o sektorju prireje mleka, ki je del programa ki je del mednarodnega projekta ISM+ v okviru ERASMUS+ programa: Prenos inovacij na temo: »Podjetnik z vizijo«, v okviru katerega je bila narejena »Študija o razvojnih poteh in krepitvi podjetništva v Srednji in Vzhodni Evropi«. Seminar bo v petek, 19. maja 2017, od 9. do 11. ure v prostorih Hotela Mitra na Ptuju (Prešernova ulica 6, 2250 Ptuj). Za prevajanje bo poskrbljeno!

 

Na seminarju bodo strokovnjaki iz več držav orisali trenuten razvoj v sektorju prireje mleka na Nizozemskem, Poljskem, v Avstriji, Litvi in v Sloveniji. Predstavljena bo študija o razvojnih poteh rejcev usmerjenih v prirejo mleka na Nizozemskem, Poljskem, v Litvi in v Sloveniji, s poudarkom na slednji. Ali se kmetje odločajo za specializacijo, diverzifikacijo, sodelovanje ali čakajo, da bo znanega več? Kateri dejavniki na kmetijah in v družbi vplivajo na te odločitve? Kot pojasnjuje študija, tudi usposobljenost kmetov in njihovo pridobivanje informacij igrata vlogo pri razvoju v prihodnje.

 

PROGRAM SEMINARJA

»Kmetijsko podjetništvo z vizijo in bodoča pričakovanja rejcev usmerjenih v prirejo mleka«

Predstavitev projekta ISM+ v okviru programa ERASMUS+ in uporabe Interaktivnega strateškega managementa (ISM) – prof. Agata Malak-Rawlikowska, Poljska

 

Rezultati mednarodne študije na temo »Mnenja rejcev usmerjenih v tržno prirejo mleka v štirih evropskih držav o njihovi strateški usmeritvi ter kakšna so njihova pričakovanja za prihodnost« – doc. dr. Marija Klopčič

 

Rezultati mednarodne študije na temo »Mnenja strokovnjakov in zainteresiranih strani v petih evropskih državah o strateškem razvoju v sektorju mleka ter priložnosti in nevarnosti za ta sektor« – dr. Abele Kuipers

 

Predstavitev Strateškega načrta ekološke kmetije Jenšterle usmerjene v prirejo mesa – Žiga Jenšterle

 

Trženje kmetijskih proizvodov direktno na kmetiji - praktični nasveti za proizvajalce - kmete – dr. Burkhard Schaer, Francija

 

Razprava, vprašanja in zaključki

 

Po končanem seminarju tudi obisk 28. državne razstave Dobrote slovenskih kmetij

view counter