Mag. Tomaž Poje, 11/30/2017

Kakovost sena in spravilo

Foto: Franc Uršič

Seminar bo v četrtek, 14. decembra 2017 na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Grajska 1, Jable Loka pri Mengšu. Kotizacije ni!


Travinje v Sloveniji pokriva skoraj 60 % kmetijskih zemljišč v uporabi, zato ga moramo, kar najbolje izkoristiti. Kakovostno pridelana in pospravljena krma je ključnega pomena za pokrivanje beljakovinskih in energijskih potreb živali in osnova za kakovostno mleko in meso. Praviloma so hranilne snovi iz kakovostne voluminozne krme tudi cenejše, kot v dokupljeni močni krmi. Sušenje krme na tleh je poleg siliranja, še zmeraj prevladujoča oblika konzerviranja voluminozne krme pri nas, seno in silaža pa se v obroku za krave velikokrat dopolnjujeta. V zadnjem času sušenje sena ponovno pridobiva na veljavi predvsem na tistih slovenskih kmetijah, kjer v neposredni prodaji na ta način prirejenega mleka in mesa, vidijo poslovno priložnost za boljši zaslužek. Kmetijski strokovnjaki skupaj s kmeti smo pred kompleksnim izzivom, ki terja da poiščemo način, kako na ekonomičen način pridelati, kakovostno in higiensko neoporečno seno, ki bo pokrilo vzdrževalne in proizvodne potrebe živali, ter omogočilo prirejo kakovostnega mleka in mesa v vse bolj neugodnih vremenskih pogojih. Trenutno velika večina kmetij pripravlja seno na tleh, le slaba tretjina pa uporablja sušilne naprave. V zadnjih letih pa pridobiva vedno bolj na pomenu sušenje krme na izpopolnjenih dosuševalnih napravah. Razvoj kmetijske mehanizacije na področju priprave in spravila krme je naredil tudi velik napredek k zmanjšanju mehanskih izgub. Različni načini spravila in sušenja sena zahtevajo  različne energetske vnose zato jih tudi ne smemo zanemariti, veliki vložki energije v spravilo in sušenje sena pomenijo manjšo ekonomičnost celotnega procesa ter posledično slabše učinke na  okolje. Kakšna je kakovost travniške krme, kako jo izboljšati, kakšna je dinamika sušenja različnih rastlinskih vrst, ter kakšni so učinki sodobnih strojev in sušilnih naprav, vam bodo predstavili strokovnjaki, ki sodelujejo na projektu CRP »Tehnološke rešitve za pridelavo kakovostnega sena - V4-1610«.

 

Seminar je namenjen kmetovalcem, kmetijskim strokovnjakom, podjetjem, strokovni javnosti, skratka vsem, ki jih/Vas posebej zanima področje kakovosti in načini spravila travniške krme.

 

Udeleženci seminarja bodo imeli na razpolago: pisno gradivo, napitke in prigrizek.

view counter