obvestilo MKGP, 07/07/2017

Javna predstavitev: CRP projekt V4-1423

Foto: Franc Uršič

Projektna skupina Ciljnega raziskovalnega projekta "Razvoj celovitega modela kmetijskih gospodarstev in povezanih podatkovnih zbirk za podporo pri odločanju v slovenskem kmetijstvu" (1) vabi na javno predstavitev (2):


S PODATKI PODPRTO ODLOČANJE IN SVETOVANJE S POMOČJO KROŽKOV


Koncept in prvi rezultati Svetovalnega Empiričnega orodja Za podporo izboljšanju ekonomske učinkovitosti na kmetijah s pomočjo Analitičnih panožnih svetovalnih krožkov na primeru prireje Mleka (SEZAM)
v sredo, 12. julija 2017 ob 10.00 uri,
v prostorih Zborničnega urada KGZS,  Gospodinjska ulica 6, Ljubljana.
Javna predstavitev je namenjena javni kmetijski svetovalni službi, pristojnemu ministrstvu in zainteresirani javnosti.  
Namen in cilji
Slovenske kmetije imajo precejšnje rezerve v doseganju ekonomske učinkovitosti. Izboljšanje je mogoče doseči z večjo samorefleksijo gospodarjev in z uporabo sodobnih tehnik svetovanja. Le te temeljijo na izgradnji empiričnih orodij, ki upoštevajo razpoložljive ekonomske in proizvodne podatkovne vire. Raziskovalna skupina je poskušala na primeru prireje mleka izgraditi podatkovni sistem (FADN in drugi knjigovodski podatki, podatkovni sistem GOVEDO), izvirno empirično orodje in novi pristop pri svetovanju, ki bo gospodarje kmetij spodbudil k iskanju svojih prednosti in slabosti in omogočal tudi medsebojno primerjavo v sistem vključenih kmetij. Novo orodje in pristop SEZAM, ki je nastajal v Kmetijsko gozdarski zbornici ob pomoči sodelavcev Kmetijskega inštituta Slovenije in Biotehniške fakultete, je bil pilotsko testiran na vzorcu kmetij v Pomurju in na Gorenjskem. Sodelovanje s kmeti je prineslo spodbudne rezultate, ki omogočajo uvedbo novih pristopov pri svetovanju ter dopolnitev in možnost širše uporabe dostopnih podatkovnih virov kmetijstva.
Program:

Predstavniki raziskovalne skupine Damjan Jerič, dr. Miroslav Rednak, prof. dr. Emil Erjavec in dr. Tina Volk bodo predstavili:
-    pristop pri zbiranju in obdelavi podatkov,
-    prve rezultate obdelave podatkov za izbrane kmetije v Pomurju in na Gorenjskem,
-    izkušnje pri izvedbi pilotskih delavnic
-    in predloge za nadaljnje korake pri izgradnji empiričnih orodij v podporo delovanju svetovalnih krožkov v Sloveniji.
Predstavitev in razprava bosta zaključeni ob 13.30.  
Vljudno vabljeni!

view counter