obvestilo MKGP, 09/13/2017

Danes izplačilo pomoči proizvajalcem mleka

Foto: Urška Pevec Kastelic

Zaradi krize v sektorju mleka med leti 2015 in 2016 bo 2.742 proizvajalcev mleka danes prejelo izjemno izravnalno pomoč v skupni višini 2,26 milijona evrov. Podporo bodo prejeli proizvajalci mleka, ki v prvih treh mesecih leta 2017 niso povečali oddaje mleka v mlekarno v primerjavi z enakim obdobjem lani. Ministrstvo ocenjuje, da je ukrep pozitivno vplival na stabilizacijo cen na trgu mleka. Minister mag. Dejan Židan je ob tem dejal, da smo se v Sloveniji odločili, da EU denarju dodamo še maksimalno dovoljen dodatek s strani slovenskega proračuna. »Ocenjujem, da bo izplačana enkratna pomoč koristna tudi za dokup krme, v katerega je prisiljena marsikatera kmetija zaradi suše v preteklem obdobju.

 

Decembra 2016 je Vlada RS na pobudo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izdala Uredbo o zagotavljanju izjemne izravnalne pomoči proizvajalcem mleka. Za ukrep so bila zagotovljena sredstva v višini 2,29 milijona evrov. Od tega sta Slovenija in Evropska unija prispevali enako višino sredstev, in sicer vsaka po 1,145 milijona evrov.

 

Upravičenih je 2.742 proizvajalcev mleka, ki so v obdobju od januarja do marca 2017 skupaj oddali 63.567.648 kg mleka v primerjavi z istim obdobjem lani, v katerem so oddali 73.152.678 kg mleka. Podpora znaša 3,5 evra/100 kg mleka za količine, ki so jih proizvajalci oddali v obdobju od januarja do marca 2017. Upravičenci bodo v povprečju prejeli 824 EUR, višina pomoči na posameznega proizvajalca pa je odvisna od količine njihove oddaje mleka. Pomoč bo izplačala Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja tekom današnjega dne.

Ministrstvo ocenjuje, da je ukrep pozitivno deloval na trgu, saj so se odkupne cene mleka stabilizirale in so po zadnjih podatkih višje za nekaj manj kot 29 % v primerjavi z najnižjimi odkupnimi cenami v obdobju april-julij 2016.

view counter