Obvestilo, 06/27/2017

Agrometeorološke napovedi za 15 regij v Sloveniji

Agencija RS za okolje je objavila testno različico dnevnega spletnega biltena Agrometeorološka napoved. To je dobrodošla novost za kmetovalce, kmetijske svetovalce in tudi za splošno javnost, ki pri načrtovanju svojega dela spremljajo meteorološke in agrometeorološke podatke. Z biltenom želi Agencija uporabnikom omogočiti enostaven dostop do podatkov in okrepiti njihovo znanje s področja agrometeorologije. Dobrodošli so predlogi za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Agrometeorološka napoved je na voljo za 15 regij v Sloveniji. Izbira posamezne regije je mogoča s klikom na pregledni karti Slovenije. Poleg splošne vremenske napovedi z opozorili omogoča dnevno spremljanje podatkov o meritvah in napovedih meteoroloških spremenljivk:

- temperature zraka,

- padavin,

- smeri in hitrosti vetra,

- trajanje sončnega obsevanja,

- relativne vlage v zraku.

Prikazani so tudi podatki, ki bodo še posebej zanimali kmetijske pridelovalce, o vrednostih in napovedih agrometeoroloških spremenljivk:

- temperatura tal,

- vsota efektivne temperature zraka,

- evapotranspiracija (prehajanje vode v obliki vodne pare z zemeljske površine in skozi listne reže rastlin v ozračje) in

- stanje dnevne in kumulativne meteorološke vodne bilance.

Podatki o meritvah so na voljo za do pet dni nazaj, napovedi pa zajemajo večinoma dnevne vrednosti za 1 dan, 3 dni oziroma 10 dni v naprej. V nekaj primerih so napovedi tudi nekaj-urne.

Dnevni spletni bilten Agrometeorološka napoved se osvežuje vsak dan po 10 uri.

Dostop do biltena: http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/novice/#N15094

view counter