obvestilo KGZS, 03/01/2016

Zelenjavna veriga pod novim vodstvom nadaljuje z delom

Foto: Franc Uršič

Odbor zelenjavne verige se je ponovno sestal 26. februarja ter v skladu s poslovnikom opravil imenovanja novih članov in njihovih namestnikov. Novi člani Odbora so soglasno izvolili za predsednico Patricijo Pirnat, predstavnico Zadružne zveze Slovenije in za namestnika Rinalda Kerta, predstavnika PS Mercator.

V nadaljevanju je opravil Odbor pregled dosedanjega dela in se dogovoril glede nalog, ki jih mora opraviti v najkrajšem času. Tako je potrebno čim prej končati pripravo dokumentov za izpolnjevanje načel iz Dogovora o sodelovanju in krepitvi partnerstva v zelenjavni verigi ter rešiti probleme na področju registracije ustreznih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in javnega naročanja. Odbor je imenoval tri delovne skupine, ki bodo pripravile priporočila glede oblikovanja t. i. »slovenske police« v trgovinah, pravil informiranja potrošnika in dogovora o dobavi. Delovne skupine se bodo sestale  že v marcu in pripravile prve osnutke omenjenih dokumentov.

Zaradi težav v zvezi s pomanjkanjem sredstev za varstvo rastlin v zelenjadarstvu, o čemer so predstavniki zelenjavne verige informirali tudi ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na sestanku 6. januarja 2016, bo v začetku marca organiziran sestanek s predstavniki podjetij, ki tržijo FFS, katerega se bo udeležila tudi predsednica Odbora.

Tudi tokrat je tekla razprava o širitvi članstva. Člani so se dogovorili, da bodo v letošnjem letu sklicali razširjeno sejo zelenjavne verige, vključno s trgovskimi sistemi, ki še niso pristopili k podpisu Dogovora.

view counter