obvestilo MKGP, 07/04/2016

Začeli z gospodarjenjem v državnih gozdovih

Foto: Darinka Sebenik

Podjetje Slovenski državni gozdovi (SiDG) je s 1. julijem začel poslovanje, sedež pa je v Kočevju. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, v.d. direktor SiDG Miha Marenče in direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Irena Šinko, so na tiskovni konferenci predstavili delovanje novoustanovljenega podjetja. Minister Židan je med drugim povedal, da »ko gledamo državni gozd, ga gledamo tudi kot pomemben javni prostor s ekosistemskimi funkcijami, ki v nasprotju s zasebnim gozdom, mora omogočati javno uporabo, to je naloga, ki jo mora zagotoviti država, ne glede na smer v katero se bo razvijalo gozdarstvo.«

 

Minister Židan pravi, da je to zgodovinski dogodek tako za Kočevje kot za celotno Slovenijo, saj je država prvič v 25 letih samostojne Slovenije, ustanovila proizvodno gospodarsko družbo in za njen sedež določila prav Kočevje. V dosedanjem sistemu gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije so bile zaznane pomanjkljivosti, ki niso dajale zadostne spodbude celotni gozdno-lesni verigi, zato je zadnja leta lesna industrija propadala. Nov model gospodarjenja upošteva najboljše primere praks iz Nemčije, Avstrije in Finske, zato minister Židan pričakuje, da bo tovrstno gospodarjenje učinkovitejše, preglednejše in donosnejše, kar je eden izmed poglavitnih ciljev, s katerim bo zaživela celotna gozdno-lesna veriga in s tem tudi delovna mesta. Država je zato pri sprejemanju Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS posebej zapisala cilje trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja z gozdovi. »Javni gozd je vedno bolj pomemben zaradi ekosistemskih funkcij, kot na primer zagotavljanje pitne vode in prostora za rekreacijo. Ko gledamo državni gozd, ga gledamo tudi kot pomemben javni prostor s ekosistemskimi funkcijami, ki mora v nasprotju s zasebnim gozdom omogočati javno uporabo. To pa mora zagotoviti država, ne glede na smer v katero se bo razvijalo gozdarstvo.«

 

Štiri poslovne enote

Večja transparentnost, boljša preglednost prodaje gozdno lesnih sortimentov in možnost dolgoročnih pogodb so po mnenju mag. Dejana Židana pogoji, ki jih mora zagotoviti država, da bo gozdno-lesna veriga začela delovati boljše. Prav rezultati dosedanjega dela že kažejo rezultate, saj 'lesna industrija spet izboljšuje poslovanje, realizacijo je povečala čez milijardo, povečuje izvoz in dobiček, kar pa je osnova za investicije in proizvodnjo novih produktov.'

 

Na koncu je tudi povedal, da od vodstva podjetja in zaposlenih pričakuje veliko, a verjame, da jih bodo na podlagi dobrih nastavkov tudi uresničili.

 

V.d. direktor DiSG Miha Marenče pa je povedal, da bo družba imela štiri poslovne enote - Kočevje, Ljubljana, Maribor in Postojna, ki se bodo delile še na 13 operativnih enot. S Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je na novo družbo danes prišlo 38 zaposlenih, večinoma gozdarjev.

view counter