Mag. Tomaž Poje, 05/28/2016

Uspešen seminar o škropilnicah

Foto: mag. Tomaž Poje

V Jablah je Kmetijski inštitut Slovenije - Oddelek za kmetijsko tehniko in energetiko skupaj z Agromehaniko in Društvom kmetijske tehnike Slovenije 25.5.2016 organiziral seminar o škropilnicah. Zanimanje je bilo dokaj veliko, saj se je seminarja udeležilo več kot 60 ljudi. Seminar je bil izveden v sklopu strokovne naloge Načela in rešitve integriranega varstva rastlin, ki jo izvaja Kmetijski inštitut Slovenije.

 

Doktor Viktor Jejčič, predstojnik Oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko, je izpostavil osnovne zakonitosti škropljenja. Te bi moral poznati vsak uporabnik FFS, da je uporaba škropiva uspešna in manj obremenjujoča za okolje, pa tudi za samega uporabnika. V praksi se še vedno pojavlja problem zanašanja škropiva (ang. drift), ki pa ga lahko s pravilno uporabo ustrezne škropilne tehnike zmanjšamo (npr. uporaba antidriftnih šob). V drugem delu predavanja je prikazal smernice v razvoju škropilne tehnike, kjer se na škropilnice vgrajuje vedno več elektronskih sklopov (GPS pozicioniranje in vodenje, ultrazvočni merilniki višine škropilnih letev itd.). Škropilnice postajajo namreč vedno bolj avtomatizirane.

 

Magister Tomaž Poje je predstavil nove tehnične zahteve za proizvajalce traktorjev glede vgrajenih kabin na traktorje ali na samovozne škropilnice. Od leta 2010 naprej morajo proizvajalci deklarirati kakšno stopnjo zaščite ponuja njihova kabina. Kabina označena s kategorijo 1 ne nudi zaščite pred nevarnimi snovmi, kabina kategorije 4 pa ščiti uporabnika pred prahom, aerosoli in hlapi. Za škropljenje je primerna le kabina kategorije 4. V kabinah nižje kategorije pa mora uporabnik uporabljati osebno zaščitno opremo, če so take zahteve na uporabljenem pesticidu.

 

Uporabnik FFS mora imeti zelo široko znanje, in sicer od poznavanja škodljivih organizmov do pravilne izbire FFS, pravi Matjaž Kuhar, vodja proizvodnje v Agromehaniki Kranj. Pravilno pa je potrebno tudi uporabljati škropilnico. Če tega ni, tudi učinkovit FFS ne pride do izraza. Naštel je kar nekaj najbolj pogostih napak, ki jih uporabniki naredijo, če ne upoštevajo navodil za uporabo stroja. Kuhar je v drugem delu predavanj predstavil elektronsko regulacijo škropilnic AG-ROTRONIK. To je naprava za spremljanje in avtomatsko uravnavanje škropiva na škropilnicah Agromehanike. Zelo prav pride profesionalnim uporabnikom. AG-TRONIK poskrbi, da je pretočna količina škropiva enaka nastavljeni hektarski porabi.

 

Po teoretičnem delu seminarja smo si ogledali tudi predstavitev delovanja nošene in vlečene izvedbe škropilnic Agromehanike in njihovih posameznih sestavnih sklopov. Na Kmetijskem inštitut Slovenije bomo nadaljevali s tovrstnimi seminarji, tako za jesen planiramo seminar, ki bo namenjen pršilnikom za trajne nasade.

 

skropilnice_seminar1

 

V Jable je na seminar prišlo preko 60 ljudi različnih profilov (kmetje, kmetijski svetovalci, učitelji iz biotehniških šol, prodajalci FFS itd.)

 

skropilnice_seminar2

Na praktični predstavitvi nošenih in vlečenih škropilnic so si udeleženci ogledali posamezne sestavne sklope in njihovo delovanje

view counter