obvestilo MKGP, 07/08/2016

Odbor zelenjavne verige za več korektnega partnerstva

Pridelovalci zelenjave so opozorili na nove zahteve nekaterih trgovskih sistemov pri odkupu zelenjave, ki niso v skladu z dogovorjeni pravili v zelenjavni verigi. O težavah so obvestili tako predsednico zelenjavne verige kot ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, nekatere zadruge in varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.

Trgovci namreč želijo vzpostaviti nove zahteve glede velikosti solate in cvetače ter prodajo na kos. Pridelovalci se sredi sezone težko prilagodijo na nove zahteve, zato so se temu uprli in partnerji zelenjavne verige so se dogovorili, da na sestanku dorečejo nova pravila. V reševanje težav se je vključil tudi varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano, ki je v zvezi s tem tudi že opravil razgovore z vodji nekaterih uprav trgovskih sistemov.

Člani Odbora zelenjavne verige so se po temeljiti razpravi, v kateri so opozorili tudi na velik padec odkupnih cen zelenjave v letošnjem juniju, na pritisk poceni zelenjave iz tretjih držav in Hrvaške ter na zavajanja pri označbah slovenske zelenjave, dogovorili, da bodo nova pravila pričela veljati prihodnjo sezono. V tem času je treba dopolniti trenutno veljavna pravila prevzema zelenjave ter informirati pridelovalce in jih izobrazili o tem, kako se tehnološko prilagoditi novim zahtevam.

Na sestanku so se dogovorili tudi, da bodo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posredovali predlog za uvedbo višjih carinskih dajatev za uvoženo zelenjavo iz tretjih dežel in uvedbo masnih bilanc pri zelenjavi, s čimer bi vsaj delno omilili zavajanja pri označbi slovenske zelenjave.

Za potrošnika je pomembno, da ima slovenska zelenjava natančno sledljivost in da pri tem ni zaveden, saj povpraševanje po slovenski zelenjavi narašča, ker se veliko potrošnikov že zaveda prednosti nakupa in uživanja slovenske zelenjava. Poleg tega, da s tem zagotavljajo delovna mesta številnim deležnikom, ki so vpeti v zelenjavno verigo, je slovenska zelenjava kakovostnejša, saj je sveža, pripeljana na polico le nekaj ur po obiranju in pridelana na integriran način, ki pomeni omejeno in kontrolirano rabo sredstev za varstvo rastlin in gnojil.

view counter