obvestilo MKGP, 02/18/2016

Kdo bo kriv za plačilo kazni v zadevi TSO

Foto: Darinka Sebenik

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan je vlado seznanil o odločitvi v zvezi s prepozno oddano tožbo Republike Slovenije zoper odločitev Evropske Komisije v zadevi Tovarna sladkorja Ormož (TSO).  Minuli petek sta se ministra mag. Dejan Židan in mag. Goran Klemenčič seznanila in izmenjala oceni o ugotovitvah glede potekov postopkov v Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in v Državnem pravobranilstvu RS v zadevi, kjer je prepozno oddane tožbe na Sodišče EU zoper odločitev Evropske Komisije pri zapiranju TSO. Ugotovila sta, da gre za  resen sum kršitev uradnikov in funkcionarjev, ki so po službeni dolžnosti sodelovali v tej zadevi. Zadeva je resna, zato terja ugotovitev osebne odgovornosti ter sprožitev ustreznih postopkov iz nujnih pristojnosti. Ministra sta od predstojnikov obeh institucij zahtevala, da se do poročila opredelita ter zahtevala dodatna pojasnila in informacije, ki so potrebne za dokončno odločitev in ugotovitev odgovornosti.

 

Na podlagi poročila komisije za izvedbo nadzora in odziva ARSKTPR na navedeno poročilo je minister mag. Dejan Židan podprl predlog ukrepov predstojnika ARSKTRP. Med drugim tudi uvedbo postopkov s katerimi se bo preverila osebna odgovornost posameznih javnih  uslužbencev ARSKTPR, ki so sodelovali v postopkih.

 

Več informacij o ugotovitvah nadzora je razvidnih iz priloženega poročila komisije za izvedbo nadzora in odziva ARSKTRP na to poročilo.

Na fotografiji generalni direktor ARSKTRP Benedikt Jeranko (foto arhiv Glas dežele)

view counter