Aleš Bric, Metrob d.o.o., 08/21/2015

Varstvo oljne ogrščice pred pleveli

Čeprav lahko s pravilnim kolobarjem in obdelavo strnišč prisotnost plevela močno zmanjšamo, si intenzivne pridelave ne moremo zamisliti brez uporabe herbicidov. Pravočasna izključitev plevela je zlasti pomembna pri novejših, nižje rastočih hibridih, ob slabšem vzniku kulture ter kot preventiva pred glivičnimi boleznimi stebla (Leptosphaeria, Pseudocercosporella).

 

Ker je v kolobarju oljna ogrščica praviloma uvrščena za žiti, problematičen, večletni plevel, najbolj učinkovito in racionalno zatremo na strnišču. Poudarki zatiranja plevela v oljni ogrščici so zato na zatiranju enoletnega širokolistnega plevela, vključno smolenca in samosevnih žit ter trav, ki pridobivajo na pomenu z rastočim razmahom minimalne obdelave tal.

 

Če je bil do sedaj uveljavljen in edini razpoložljiv način zatiranja širokolistnega plevela v oljni ogrščici pred vznikom kulture in plevela (»pree-em«), je od leta 2012 na voljo tudi »post« način, v katerem plevel zatiramo po njegovem vzniku. Sistem je omejen izključno na tolerantne hibride oljne ogrščice, imenujemo ga tudi »Clearfield® sistem«.

 

Cleranda® je edinstven, kombiniran herbicid za zatiranje širokolistnega plevela in trav (vključno samoniklega žita) po vzniku oljne ogrščice in plevela. Uporablja se izključno v kombinaciji s tolerantnim semenom oljne ogrščice s končnico »CL« v imenu hibrida.

metrob_insertt

Značilnosti in prednosti

Fleksibilnost uporabe:

 • Prilagodljivo, do štiri tedne dolgo obdobje možnega zatiranja plevela.
 • Boljša razporeditev jesenskih opravil.
 • Učinkovanje manj odvisno od talne vlage in kakovosti priprave tal.
 • Uporaba prilagojena vsem načinom pridelave (klasično z oranjem, minimalna obdelava ali celo brez oranja).

Širok spekter delovanja

 • Izjemna širina herbicidnega spektra, vključno do sedaj nerešljivih plevelov (npr. repica in druge križnice),
 • Visoka učinkovitost na zgodnje razvojne stopnje samosevnih žit in trave.
 • Zmanjšana potreba po večkratnih tretiranjih.

Kombinirano delovanje preko listov in tal

 • Večja skupna herbicidna učinkovitost dosežena z dvojnim delovanjem; talnim in preko listov.
 • Večja fleksibilnost uporabe glede na vremenske (padavine, veter) in rastne (talna vlaga) pogoje.
 • Idealna kombinacija za vse vrste in načine obdelave tal (do sedaj so večje grude predstavljale težave).

Izjemna selektivnost 

 • Brez razbarvanj posevka.
 • Poln izkoristek rastnega potenciala posevka.

Odlična rešitev v post aplikaciji (po vzniku) 

 • Učinkovito zatira vznikli plevel.
 • Brez fitotoksičnosti na tolerantnih hibridih.
 • Čas uporabe podrejen plevelni flori in velikosti plevela: optimalen čas tretiranja, ko ima plevel razvite 2 – 3 liste.

Zatiranje samosevnih žit in ozkolistnih plevelov s Focus®Aktiv-Pack

Z zvišanje pomena oljne ogrščice in njeno dosledno uvrstitvijo v kolobar za žiti, ob sočasno naraščanju minimalne obdelave tal (čeprav tudi ob uporabi oranja). V pridelavi ozimne ogrščice pa vedno več težav predstavlja zatiranje samosevnega žita in trav. Če vznika samosevno žito praviloma po že izvedenih ukrepih varstva in je vznik dolgotrajen (več valov), se pri travah, upoštevajoč izkušnje iz tujine, upravičeno bojimo pojava odpornosti (rezistence). Ta nastaja, zlasti pri lisičjem repu,  zaradi ozke kemične sorodnosti dovoljenih graminicidov. Kakšna je učinkovita rešitev?

Focus®Aktiv-Pack, prodajna kombinacija graminicida Focus®Ultra in močila Dash®HC, omogoča zanesljivo zatiranje samosevnih žit in travnega plevela. Je učinkovito sredstvo za zatiranje že rezistenih trav ter aktivno preprečuje pojav rezistence. Dodatek Dash®HC pospešuje in veča sprejem herbicidne aktivne snovi in s tem učinkovitost sredstva.

Odmerek

 • Za zatiranje samosevnih žit, srakoperca in njivnega lisičjega repa:

1.5-2.0 L/ha Focus®Aktiv-Pack (=0.75 - 1.0 L/ha Focus® Ultra + 0.75 - 1.0 L/ha Dash® HC)

 • Za zatiranje plazeče pirnice in rezistentnega njivnega lisičjega repa:

3.0 - 5.0 L/ha Focus®Aktiv-Pack (=1.5 - 2.5 L/ha Focus® Ultra + 1.5 - 2.5 L/ha Dash® HC)

*pri sočasni aplikaciji Focus® Ultra z drugimi sredstvi, zadošča odmerek 1.0 L/ha Dash® HC

Varstvo pred boleznimi

Za kakovosten in količinsko velik pridelek je pomembno varstvo pred boleznimi. Poglavitne izgube pridelkov povzročajo: alternarijska črnoba, pegavost in gniloba ogrščice (Alternaria brassicae sp.), bela zrnata gniloba ogrščice (Sclerotinia sclerotiorum) in suha trohnoba stebla ogrščice (Phoma lingam). 

Caramba® je sistemičen fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem na poglavitne bolezni  oljne ogrščice kot so Phoma lingham, Sclerotinia sclerotium , Alternaria brassicae .

V ozimni oljni ogrščici Carambo® zaradi skupka vseh ugodnih vplivov na razvoj kulture in preprečevanje pojava bolezni uporabljamo v dveh poglavitnih terminih:

 • jeseni, v razvojni fazi ogrščice 4 - 6 listov, 0.6 - 0.8 L/ha

za zgodnje in učinkovito preprečevanje razvoja suha trohnobe koreninskega vratu in oblikovanje ustreznega habitusa rastlin (upočasnitev rasti, tvorba predčasnih poganjkov, daljšanje in razvejanje koreninskega spleta).

 • spomladi, ob ponovnem pričetku rasti, 1.0 L/ha

Varstvo pred škodljivci

Oljna ogrščica je glede varstva pred škodljivci zelo zahtevna poljščina. V jesenskem času škodo povzročajo predvsem bolhači in repična grizlica, v spomladanskem pa kljunotaji in repičar. Za spremljanje naleta škodljivcev je nujno redno pregledovanje posevkov in uporaba rumenih lovilnih posod, v primeru preseženega praga škodljivosti pa uporabimo ustrezen insekticid.

Fastac®100 EC je dotikalni in želodčni insekticid, namenjen zatiranju ličink in odraslih oblik škodljivcev oljne ogrščice. Odlikuje ga dobro začetno in dolgo rezidualno delovanje v odmerku 0,1 L/ha. Zaradi nove formulacije se dobro oprime voščenih listnih prevlek.

Napredna listna prehrana

Za najvišje donose oljne ogrščice je potrebno pozornost posvetiti tudi listni prehrani že v jesenskem času, saj je ogrščica podvržena mnogim stresnim dejavnikom (škodljivci, deževje,..).

Od sodobne foliarne prehrane upravičeno pričakujemo:

 • zvišanje fotosintetske aktivnosti,
 • intenzivnejšo rast,
 • večjo odpornost  in
 • razbremenitev rastlin zaradi stresnih stanj (vročina, mokrota, visoka, velika obremenitev s pridelkom,..) ter ne nazadnje,
 • zvišanje skupne ekonomičnosti pridelave.

Vse naštete lastnosti poseduje NOVO  foliarno gnojilo Agroleaf®Power.

agroleaf Za razliko od drugih foliarnih gnojil pa Agroleaf®Power odlikuje hiter sprejem hranil, izjemna čistost izvornih mineralnih surovin in napredna tehnologija izdelave. Del te je  unikaten dodatek M-77, namenjen zvišanju oskrbe s hranili in blažitvi stresa rastlin.

M-77 sestavljajo:

 -           snovi za razširitev območja učinkovitosti kelatorjev,

 -           funkcionalni gradniki za dvig izkoristka hranil in

 -           blažilci stresa, namenjeni ohranjanju konstantne produktivnosti rastlin.

 Njegova največja prednost je dolgotrajno učinkovanje po hitrem pozitivnem odzivu rastlin.

 Priporočilo za uporabo: Agroleaf®Power v fazi 2 - 4 liste oljne ogrščice:  3 kg/ha ob porabi 250 - 300 L vode

view counter