Aleš Bric, Metrob d.o.o., 09/30/2015

Varstvo žit pred pleveli v jesenskem času

Zatiranje plevela v jesenskem času je zaželeno pri zgodnjih setvah in dolgi, topli jeseni, ker je takrat razvoj plevelov hiter in povzroči slabšo rast žit. V takih rastnih razmerah se večina plevelov razvije že jeseni in lahko povzroči izgube pridelka v fazi razraščanja, ki jih v poznejšem času ni mogoče nadomestiti. Večletni poskusi strokovnih služb potrjujejo povečanje pridelka v višini 300 do 500 kilogramov ob pravilnem varstvu pred pleveli, njegov vpliv pa je večji v letih, ko so setve zgodnje in jesenska vegetacija dolga.

 

metrob1_0Jesensko zatiranje plevela omogoča optimalno razraščanje žita zgodaj spomladi

 

Izkušnje zadnjih let, ko imamo razmeroma dolge in tople jeseni, zaradi česar je razvoj plevelov že takrat hiter, nas učijo, da lahko pride do zastoja razvoja žit, ki se odrazi na manjšem pridelku ali kot je ponazoril eden od pridelovalcev: »Pšenica, ki sem jo jeseni zaščitil s herbicidom, je zgodaj spomladi bolj razraščena in v občutno boljši kondiciji.«

 

 

 

 

Poglavitne prednosti herbicida Stomp® Aqua v odmerku 2,9 L/ha so:

 • preverjen herbicid v novi, učinkovitejši mikrokapsulirani formulaciji,
 • hitro začetno in dolgotrajno učinkovanje,
 • zelo učinkovito zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela, vključno smolenca in srakoperca ter
 • brez neželenega puščanja madežev.

Zlasti ga odlikuje:

 • postopno sproščanje in zato daljši čas učinkovanja,
 • minimalna vezava ter zaradi tega manjša občutljivost na pripravo tal ter količino organskih ostankov v tleh ter
 • ohranitev na površini tal in s tem izboljšana pozicijska selektivnost za kulturne rastline.

Uporabljamo ga v ozimni pšenici in pšenici durum, ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali, od časa pred vznikom do fenološke faze začetka kolenčenja (BBCH 30) žit spomladi.

 

metrob2_1_0 Kombinacija Stomp® Aqua + Arrat®: učinkovito varstvo pred pleveli vse do spravila pridelka

 

V primeru tople jeseni in intenzivnega vznika plevela kombiniramo:

Stomp® Aqua 2,9 L/ha + Arrat® 100 g/ha za ozimno pšenico in ozimni ječmen, ko je širokolistni plevel v fazi 2 do 3 listov, travni plevel pa v fazi kalitve. Dnevna temperatura v času aplikacije naj bo nad 5 °C, najnižje nočne temperature do -2 °C (optimalno je nad 0 °C).

 

 

 

 

Zakaj Stomp® Aqua + Arrat®?

 • Širok spekter delovanja, vključno na smolenec in srakoperec.
 • Delovanje na kaleče in vznikle plevele.
 • Idealno dopolnjevanje herbicidnih spektrov s podaljšanim delovanjem.
 • Žito brez plevela v času razraščanja je osnova za najvišji pridelek!

 

Kultura

Ozimna pšenica, ječmen, rž in tritikala

Ukrep

2,9 L/ha Stomp® Aqua + 100 g/ha Arrat® za pšenico in ječmen, ko je širokolistni plevel v fazi 2 do 3 listov, travni pa šele kali.

Temperatura

Dnevne temperature nad 5 °C, nočne temperature do -2 °C.

 

Prehrana z mikroelementi

Poleg optimalne prehrane žit z makrohranili je za doseganje visokih pridelkov pomembna dopolnilna preskrba z mikroelementi. Pomanjkanje mikroelementov se praviloma pojavlja tudi v sušnih razmerah v tleh z visokim pH in ob zastajajoči vlagi. V takih primerih se v času od razraščanja naprej pojavljajo fiziološke motnje rastlin.

 

Poleg drugih so za žita najpomembnejši mikroelementi mangan, cink, baker, bor in molibden. Predvsem pomanjkanje mangana in cinka se pojavlja že v fazi od drugega lista naprej, zato v intenzivni pridelavi priporočamo dodajanje mikroelementov že v jesenskem obdobju.

 

manganese_deficit_VL_0_1 Znaki pomanjkanja mangana so pogost pojav tudi na slovenskih njivah. 

 

V opisanih primerih Nutrimix® s svojim uravnoteženim kompleksom mikroelementov zagotavlja hiter in učinkovit sprejem v rastlino ter vključevanje v njene fiziološke procese.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priporočilo:

V fazi od drugega lista žita naprej za optimalno prehrano priporočamo Nutrimix® v odmerku 0,5 kilograma na hektar.

Spomladi priporočamo uporabo Nutrimixa® v dveh odmerkih, po en kilogram na hektar, sočasno z ukrepi varstva rastlin.

view counter