Ag_press, 02/26/2015

Sloveniji manj kot odstotek celotnega proračuna

Foto: Darinka Sebenik

Evropska komisija je sredi februarja odobrila dodatnih 18 programov razvoja podeželja (PRP), katerih namen je povečati konkurenčnost evropskega kmetijskega sektorja, skrbeti za podeželje in okolje ter okrepiti gospodarske in socialne temelje podeželskih skupnosti v obdobju do leta 2020. Teh 18 programov bo prejelo 14,3 milijarde evrov sredstev iz proračuna EU, ki bodo dopolnjena z dodatnim javnim financiranjem na nacionalni ali regionalni ravni oziroma z zasebnimi sredstvi. Skupaj z devetimi programi razvoja podeželja, ki so bili potrjeni lani decembra, je zdaj potrjenih 27 od 118 programov s skupno vrednostjo več kot 35 milijard evrov (približno 36 odstotkov proračuna).

 

Evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja Phil Hogan je ob tem dejal: »Ena od največjih prednosti koncepta regionalnega razvoja je, da postavlja temeljne prednostne naloge. Posamezne države članice ali regije pa so tiste, ki pripravijo program, prilagojen njihovemu položaju in izzivom, pa naj bodo to Azori, Ålandski otoki, Flamska ali Slovaška. Potrjeni programi zagotavljajo sredstva za vrsto dinamičnih projektov na različnih področjih, ki segajo od posodobitve za kmetijstvo v baltskih republikah in spodbujanja mladih v Sloveniji, da se odločijo za poklic na področju kmetijstva, do posebnih programov za izboljšanje kakovosti vode na Nizozemskem ali varovanja 2,5 milijona hektarjev kmetijskih zemljišč v Angliji s sistemi okoljskega upravljanja zemljišč. Izboljšanje baze znanja našega kmetijskega sektorja je pomemben vidik programov razvoja podeželja. Vesel sem, da bo teh 18 programov zagotavljalo več kot milijon mest za usposabljanja.«

 

Preglednica: Osemnajst programov razvoja podeželja, ki so bili potrjeni danes – z odstotkom sredstev EU iz EKSRP* (v milijonih evrov)

Program

Sredstva EU

Delež celotnih sredstev EKSRP v %

Belgija – Flamska

383,8

0,39 

Nemčija - Bavarska

1 516,0

1,56 

Nemčija – Hessen

   318,9

0,33 

Nemčija – Mecklenburg-Vorpommern

   936,8

0,96 

Nemčija – Severno Porenje-Vestfalija

   618,3

0,63 

Estonija

   823,3

0,85 

Španija – nacionalni okvir**

 /

/

Finska – Ålandski otoki

     20,7

0,02 

Francija – program nacionalne mreže za podeželje

  23

0,02 

Francija – Mayotte

  60

0,06 

Litva

1 613,1

1,66 

Latvija

1 075,6

1,10 

Nizozemska

   607,3

0,62 

Portugalska – Azori

   295,3

0,30 

Portugalska – Madeira

   179,4

0,18 

Slovenija

   837,8

0,86 

Slovaška

1 545,3

1,59 

Združeno kraljestvo – Anglija

3 470,7

3,56 

 

14 325,3

14,70 
view counter