obvestilo MKGP, 07/04/2015

Skrb za živali v vročem in sušnem obdobju

Toplo vreme, ki ga izkušamo v zadnjih dneh in bo po napovedih trajalo še vsaj teden dni, ima močan vpliv tudi na počutje živali. Vsaka živalska vrsta ima razvit svoj način prenašanja visokih temperatur. Naloga skrbnika živali je, da ji zagotavlja pogoje, v katerih lahko žival prenaša visoke temperature.
V prvi vrsti je treba omeniti potrebo po zadostnem vnosu vode, ki jo vsak kopenski organizem pri visoki temperaturi pospešeno izgublja. Zagotavljanje zadostne količine zdravstveno ustrezne vode je tudi zakonska obveza skrbnika živali, torej vsakogar, ki odgovarja za žival, ne glede na to, ali je njen lastnik ali zanjo le skrbi.
Drugi pomemben dejavnik tveganja je neposredna izpostavljenost soncu. Zato je nadvse pomembno, da se živalim, ki so nameščene na prostem, zagotovi možnost, da se umaknejo v senco. Ta je lahko bodisi naravna (npr. drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški). Predvsem je pomembno zagotoviti senco živalim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem.
Rejnim živalim, ki stalno bivajo v objektih, je treba zagotoviti tudi ustrezno intenzivno zračenje, ki preprečuje prekomerno povišanje temperature v prostoru, kakor tudi zagotavlja boljšo kakovost zraka.
Posebno pozornost je treba nameniti živalim v transportnih sredstvih. Načrtovanje poti je izjemnega pomena, saj je tako mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljanje vročini na cesti ob morebitnih zastojih.
Ponovno pa ponavljamo, da v tako toplem vremenu hišnih živali ni dovoljeno puščati samih v parkiranih vozilih, razen če se zagotovi primerno zračenje oz. hlajenje. Visoka temperatura v vozilu namreč lahko povzroči vročinski udar pri živali, kar se lahko konča s poginom živali.

view counter