Mateja Grobin Hlavaty, 05/21/2015

Signum® - nova dimenzija varstva zelenjave

Signum® je fungicid nove generacije. Pridelovalcem vrtnin in sadja omogoča učinkovito zatiranje poglavitnih bolezni, kot so listne pegavosti (Alternaria spp.), obročkaste listne pegavosti (Mycosphaerella brassicicola), črne pegavosti (Colletotrichum), bele gnilobe (Sclerotinia spp.), sive plesni (Botrytis spp.), pepelovke (Podosphaera) in rje, vključno s trdovratnimi in do sedaj težko obvladljivimi, kot npr. črno pegavost jagod, obročkasto listno pegavost kapusnic, fižolovo vdrto pegavost, malinovo sušico in druge.

Pridelovalci, ki Signum® uporabljajo že nekaj pridelovalnih sezon, ga cenijo kot odličen fungicid s številnimi fiziološkimi prednostmi. Nanos na rastline deluje pozitivno, in sicer:

  • izrazito zmanjša vpliv stresnih dejavnikov okolja na višino in kakovost pridelka (suša, moča, ekstremne temperature, mehanske poškodbe);
  • močno dvigne fotosintetske aktivnosti rastlin (izrazito zelene rastline, višja stopnja asimilacije, učinkovitejša izraba hranil);
  • spodbuja samoobrambno sposobnost rastlin (aktivira mehanizme inducirane rezistence z učinkovitim zgodnjim omejevanjem okužb);
  • podaljšuje čas optimalne zrelosti pridelkov (upočasnitev staranja rastlin);
  • podaljša rastno dobo rastlin (višji skupni izplen pridelka);
  • izboljša skladiščno in transportno trpežnost plodov (večja čvrstost pokožice, zmanjšanje pojava skladiščnih bolezni).

Sredstvo je zaradi vsega naštetega v sosednjih državah, kjer je bilo registrirano prej kot v Sloveniji (npr. v Italiji), pri pridelovalcih zelenjave prepoznano kot učinkovit fungicid z izrazitim vplivom na:

  • zanesljiv in  visoki donos rastlin;
  • povečevanje deleža pridelkov prvega kakovostnega razreda;
  • skrajšanje časa, potrebnega za pripravo pridelka za trg (obtrgavanje glav, dopolnilno čiščenje pridelkov za trženje ipd.) in
  • zmanjšanje izgub tržnih pridelkov zaradi transportnih poškodb in naknadnih glivičnih bolezni.

 

Praktične izkušnje: 

 

Zelje

učinkovita zaščita tudi pred najtrdovratnejšimi boleznimi kot sta obročkasta listna pegavost, alternarije in…

zelje

Solata

poleg vrhunske zaščite pred boleznimi (bela in črna gniloba, botritis), občutno zmanjša izpad pridelka in tudi čiščenja solate pred prodajo je precej manj.

solata

view counter