Obvestilo, 08/26/2015

Republiška številka bika in inšpektorji

Ker so nas kmetje spet obvestili o obiskih inšpektorjev, ki preverjajo ali biki, s katerimi semenijo, imajo republiške številke in kmetom izdajajo zapisnike, ponovno poudarjamo, da za to ni kazni. Če bi jo komu slučajno izrekli, pa nas takoj obvestite, saj s tem Slovenija krši pravila prostega pretoka blaga, storitev in kapitala na območju Evropske unije in povzroča gospodarko škodo vam kmetom, kot tudi našemu podjetju. O zadevi bomo v prihodnjih dneh obvestilo Evropsko komisjo, kot tudi poslovne partnerje v Nemčiji in Avstriji. Bolj podrobno

view counter