obvestilo KGZS, 11/17/2015

KGZS opozarja na uvoz poceni hrane

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) po opozorilnem shodu nadaljuje z aktivnostmi, s katerimi želi izboljšati položaj slovenskih kmetov. KGZS je konec oktobra na Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence poslala dopis, s katerim je seznanila agencijo o zaskrbljujočem položaju v kmetijstvu.


Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije že dlje časa opozarja na slabšanje razmer v kmetijstvu, še zlasti v posameznih panogah kmetijske pridelave in prireje. Med drugim je KGZS opozorila na nujnost, da se ustavi uvoz kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov po nerazumno nizkih cenah, ki ne pokrivajo niti stroškov pridelave.


S tem problemom je KGZS seznanila tudi Javno agencijo RS za varstvo konkurence, kateri so predstavili nedovoljene prakse in pričakovano ravnanje  agencije v primeru njihovega pojava. Na KGZS se zavedajo, da je prepoznavanje, odkrivanje, dokazovanje in sankcioniranje  nerazumno nizkih cen zelo zapleteno, vendar ocenjujejo, da jih je tudi v kmetijstvu nujno preprečevati.


KGZS je predstavila tudi možnosti dokazovanja nerazumno nizkih cen v primarni pridelavi in prireji, s čimer želijo storiti vse, da bi se tovrstne prakse, ki uničujejo možnost dolgoročnega preživetja kmetijske pridelave v Sloveniji, odpravile. Za dolgoročno preživetje kmetijstva je namreč pomembno, da delujejo mehanizmi, ki na trgu zagotavljajo take cene kmetijskih pridelkov, ki omogočajo obstoj in razvoj kmetij.

view counter