Jože Prah, ZGS, 12/30/2015

Deseta licitacija vrednejšega lesa v Sloveniji

Foto: Jože Prah, ZGS

Društvo Lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastnikov gozdov Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije v začetku leta 2016 organizirata jubilejno deseto licitacijo vrednejšega lesa, ki bo tudi tokrat potekala v Slovenj Gradcu. V ta namen si organizatorji še posebej prizadevajo, da bi bila jubilejna licitacija kar se da uspešna.


Tudi tokrat bi kupcem radi predstavili najkakovostnejši les iz  naših gozdov, ki bi bil tudi kar najbolje prodan.
Časovni potek licitacije
AKTIVNOST    DATUM
Dovoz hlodov na prostor licitacije     4. 1. 2016 - 15. 1. 2016

Ogled za kupce    23. 1. 2016 – 2. 2. 2016

Odpiranje ponudb    2. 2. 2016 ob 10.00 uri

Dan odprtih vrat    11. 2. 2016 od 10.00 – 16.00 ure

(otvoritev ob 10.30 uri)

Lastnikom lesa, ki bi radi sodelovali s prodajo sortimentov na licitaciji, svetujemo, naj se pred izbiro lesa za prodajo posvetujejo z gozdarskim strokovnjakom (revirni gozdar Zavoda za gozdove Slovenije), ki jim bo svetoval tako pri izbiri, kot tudi pri krojenju lesa. Paradni drevesni vrsti sta še vedno gorski javor in oreh, zaželene pa so tudi sadne in druge redke drevesne vrste.
Ob tem je potrebno še posebej poudariti, da je najpomembnejša kakovost lesa, saj le tak pri zahtevnih kupcih doseže najvišje cene.
Za vsa vprašanja v zvezi z izbiro dreves za posek naj se ponudniki visoko kakovostne hlodovine posvetujejo s svojim revirnim gozdarjem, v zvezi z organizacijo prevzema sortimentov pa je na voljo kontaktna oseba pri najbližjem društvu lastnikov gozdov oziroma pri: Društvu lastnikov gozdov Mislinjske doline Jože Jeromel,  GSM  041 321 099, v Zvezi lastnikov gozdov Slovenije Veronika Valentar, GSM 051 317 105 ali Jože Mori, GSM 041 657 546, joze.mori@siol.net

view counter