Benjamin Dolinar, mag. org. inf., 10/23/2015

Center Dairy Campus

Foto: Benjamin Dolinar, mag. org. inf.

V mlečnem centru Dairy Campus v mestu Leeuwarden, so nam pripravili predavanje o delovanju testnega centra, predaval pa je Harm Wemmenhove. V testnem centru delajo raziskave, ki trenutno tečejo enako po vsem svetu. Center je del univerze v Wageningnu. Njihovi projekti niso plačani iz državnega proračuna, ampak morajo sami najti sponzorje in priložnosti za sodelovanje s kmeti ter mlekarnami. Včasih so dajali več poudarka na raziskave na kmetijah, nato pa so ugotovili, da jih morajo opravljati po celotni verigi, saj je potrošnik ključnega pomena. Zato bodo testno kmetijo v Lelystadu zaprli, živali pa preselili v Leeuwarden. Tam molzejo 497 krav s povprečno mlečnostjo 9.862 kilogramov v laktaciji, s 4,46 odstotka maščobe in 3,55 odstotka beljakovine. Uporabljajo štiri Lelyeve robote in molzišče. Trenutno v Centru v Leeuwardnu gradijo dva nova hleva in molzišče. Vse skupaj bodo imeli pet raziskovalnih stavb in 350 hektarjev obdelovalne zemlje. Novi hlev bo opremljen z rotolaktorjem s 40 stojišči. Trenutno sodelujejo z okoli 18 tisoč kmetijami. Na vseh kmetijah skupaj je 1,5 milijona krav. Na testni kmetiji imajo tudi svojo bioplinarno in elektrarno, od koder prodajajo elektriko v omrežje. To jim prinaša del prihodka. V času našega obiska so preizkušali, koliko emisij se izloča v zrak in kakšen vpliv ima to na živali. V Centru pa zdaj molzejo 182 krav, s povprečno mlečnostjo 9.607 kilogramov v laktaciji, s 4,48 odstotka maščobe in 3,49 odstotka beljakovin. Imajo molzišče 2 × 4 »avto-tandem« in dva robota. V hlevu imajo tudi ležalne bokse z vodnimi posteljami (ležalne gume so napolnjene z vodo). Velik pomen ima opazovanje gibanja živali v času pojatve in presušitve. Med našim obiskom so tudi začeli s poskusom menjave pašnikov, tako da imajo živali vsak dan novo čredinko. Krave naj bi zaradi tega imele večje ugodje in manj zdravstvenih težav. Opravljajo tudi poskus na zdravju in prirastu teličkov. Na mlečnem avtomatu jih pred obrokom stehtajo in tako preko dosežene teže kontrolirajo količino zaužite krme in mleka. Teličke navajajo iz globokega nastilja na prosto rejo z ležalnimi boksi.

view counter