Doc. dr. Matej Vidrih, 04/03/2015

Brananje in/ali valjanje travnikov

Foto: Darinka Sebenik

Naloga travniških bran in tudi česal s prednjo gredjo je, da poravnajo zemljo na krtinah in prezračijo plast travne ruše, tako da odstranijo njene odmrle dele. Seveda pri tem tvegamo, da poškodujemo tudi mlade rastlinice, ki v tleh še niso dobro ukoreninjene. Ker pa se pozimi tla tudi dvigajo in spuščajo, se zgodi, da se prekine stik med korenskim delom travne ruše in tlemi. Zato je nujen, vendar premalokrat upoštevan ukrep tudi valjanje. Valjar za tako opravilo mora biti zelo težak, in sicer naj bi imel na meter dolžine maso od 800 do 1000 kilogramov. Valjanje je priporočljivo predvsem na sejanem travinju in na večjih kompleksih zemljišč v ravninskih predelih, saj želimo od travne ruše na takih zemljiščih najboljši pridelek voluminozne krme, tako v količinskem kot kakovostnem smislu.

(iz priloge: Spravilo travinja /2014)

view counter