obvestilo KGZS, 11/09/2014

Začetek nadzora nad vodenjem evidenc

Foto: Franc Uršič

Bodite pripravljeni, saj gozdarska inšpekcija napoveduje nadzore nad vodenjem evidenc  
Gozdarska inšpekcija bo novembra začela izvajati nadzor nad vodenjem evidenc za namen sledljivosti gozdnih lesnih sortimentov.  V letošnjem letu bodo predvidoma pregledali evidence 70 naključno izbranih lastnikov gozdov iz cele Slovenije, katerim bo poslan poziv, da dostavijo zahtevane evidence v roku 10 dni.
Zaradi zagotavljanja sledljivosti gozdno lesnih sortimentov  v Sloveniji morajo namreč vsi lastniki gozdov, ki so fizične osebe,   v prehodnem obdobju do 30. aprila 2015 voditi evidenco o vrsti in količini gozdnih lesnih sortimentov za lastno uporabo, vključno z datumom njihovega spravila ali prevoza. Prav tako mora voditi evidenco o osebnem imenu in naslovu ali firmi in sedežu fizične ali pravne osebe, ki ji je odplačno ali neodplačno dobavil gozdne lesne sortimente, o njihovi vrsti, količini in datumu dobave.
Te podatke mora lastnik gozda vpisati v evidenčni list najpozneje v treh dneh po prevozu ali spravilu gozdnih lesnih sortimentov ali njihovi dobavi. Tako izpolnjen evidenčni list se mora hraniti vsaj pet let.  Globa za kršitev zgornjih določil je od 150 do 400 evrov.
V ta namen je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo vzorčni obrazec »Listina o uporabi in prometu z gozdno lesnimi sortimenti«.  Ker pa je »Listina« veljavna le do 30. aprila 2015, priporočamo, da lastniki gozdov za vodenje evidenc uporabijo obrazec »Evidenčni list«, ki vsebuje  vse zahtevane rubrike in bo veljaven tudi po tem datumu.  Oba obrazca sta objavljena na spletnih straneh MKGP, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije. Zaposleni na teh ustanovah vam bodo  tudi z veseljem pomagali pri izpolnitvi evidenc, če se bodo pri tem pojavile kakršnekoli težave.

view counter