Obvestilo, 02/07/2014

Ujme, požari, sneg in led v številkah

Foto: Darinka Sebenik

Zavod za gozdove je pripravil pregled pojavnosti naravnih ujm in požarov večjih razsežnosti v Sloveniji, ki so v zadnjih dvajsetih letih vse pogostejša. Po do zdaj zbranih podatkih je bilo doslej največ poškodovanega drevja po žledolomu v kombinaciji s snegolomom na prehodu leta 1996 v leto 1997, ko so ocenili 870.000 m³ poškodovanega drevja. Letošnji obseg po žledu poškodovanega gozda po doslej zbranih podatkih že presega skupno količino vsega v žledolomih poškodovanega drevja v zadnjih petdesetih letih.

 

Žled se v Sloveniji pojavlja v hladni polovici leta. Srednje močan žled se v Sloveniji pojavlja vsakih nekaj let, močan žled, ki povzroča veliko gospodarsko škodo, pa približno na vsakih 10 do 20 let. Največjo škodo povzroča na drevju in na električnih ter telefonskih napeljavah. V Sloveniji je značilen predvsem za jugozahodno Slovenijo, vzdolž Dinarske pregrade, bodisi na celinski, bodisi primorski strani. V Sloveniji najpogosteje prizadene Brkine, območje okoli Senožeč z Vremščico, vznožja in pobočja Snežnika, Javornikov, Nanosa, Trnovskega gozda in Čičarijo (Poročilo o stanju okolja 2002).

 

Pregled v naravnih ujmah in požarih poškodovanih oziroma uničenih gozdov

večjih razsežnosti v petdesetih letih

Vzrok poškodb

Leto

Območje- lokacija

Poškodovan gozd v ha

Poškodovana lesna masa gozda v m³

sneg

1961

Pokljuka


130.000

veter

1965

Notranjska 


350.000

sneg

1972

GGO Kranj


230.000

žled

1975

Hrušica


380.00

žled

1980

Brkini


670.000

žled

1984

GGO Ljubljana


110.00

žled

1985

GGO Kranj


500.000

požar

1994

Fajti hrib nad Renčami

250 -uničen gozd


sneg-žled

1996/97

GGO KR, LJ, Kočevje, NM

81.800

870.000

požar

2003

Sela na Krasu

960-uničen gozd


požar

2006

Šumka-Železna vrata-Trstelj

700-uničen gozd


vetrolom, neurje

2008

trnovski gozd območje med Kamnikom in Gornjim gradom, GGO CE, Brežicesnegolom

2012

vzhodna Slovenija

152.000

355.000

vetrolom

2013

aplska, predalpska regija, del dinarske in preddinarske regije

15.250

260.000

žledolom (4.2.2014)

2014

vsa SLO, razen Prekmurja

500.000

3,500.000

Vir: ZGS

view counter