obvestilo MKGP, 02/12/2014

Srečanje slovenskega in hrvaškega ministra

Foto: Darinka Sebenik

Mag. Dejan Židan se je včeraj srečal s hrvaškim ministrom za kmetijstvo Tihomirjem Jakovino. Prva tema pogovora je bila nedavna vremenska ujma v Sloveniji, ki je povzročila veliko škodo tudi v gozdovih. Minister mag. Židan je predstavil obseg škode, predvidene aktivnosti za sanacijo nastale škode ter smer rešitev pri iskanju odgovorov, kam z lesom, ki je ostal poškodovan v gozdovih. Tudi Jakovina je opisal škodo, ki je nastala v hrvaških gozdovih ter povedal, da pripravljajo oceno škode. Predstavil pa je tudi aktivnosti javnega podjetja »Hrvatske šume« pri tej katastrofi. Ministra sta se dogovorila, da si bosta za reševanje te katastrofe državi pomagali s primeri dobrih praks in izkušenj na tem področju, zato bo Hrvaška omogočila stik s strokovnjaki Hrvatske šume, ki bi s svojimi izkušnjami lahko pomagali slovenski strani.

 

Drugi del sta namenila zaščitenim proizvodom na ravni EU, med drugim tudi zaščiti istrskega pršuta. Ministra sta podprla skupen nastop pri registraciji kmetijskih izdelkov v EU, proizvajalci z obeh strani meje pa se bodo o skupnih nastopih pri registraciji in zaščiti označbe geografskega porekla svojih izdelkov začeli pogovarjati v prihodnjih dneh. Na novinarski konferenci po srečanju je povedal mag. Židan, da Slovenije v zgodbi o istrskem pršutu ni hotela škodovati sosednji Hrvaški, temveč zaščititi slovenske proizvajalcev, ter da verjame, da tudi Hrvaška ne želi delati škode Sloveniji. Nadaljnji pogovori bodo potekali ob podpori obeh kmetijskih ministrstev, model skupnih registracij kmetijskim izdelkov, o katerem sta se dogovorila s hraškim kolegom, pa je dober za tovrstne postopke tudi v prihodnje. Hrvaški minister pa je dodal, da bodo strokovne službe obeh ministrstev ponudile tehnično podporo proizvajalcem, saj morajo imeti ravno oni dobro voljo, razumevanje in komunikacijo, uskladiti pa morajo tudi svoje interese. Oba sta se strinjala, da med državama obstajajo odprta vprašanja, ko gre za zaščito terana, istrskega pršuta in kranjske klobase, vendar ti trije sporni izdelki ne bodo kamen spotike za prihodnje sodelovanje, saj je pri vseh možno sodelovanje in dogovor, prav tako pa tudi Evropska komisija podpira skupen nastop na regionalni ravni.

 

Minister mag. Židan je kolega Jakovino seznanil z izkušnjami Slovenije pri izvajanju Skupne kmetijske politike in s pobudo Čebelarske zveze Slovenije za razglasitev evropskega medenega zajtrka. Cilji izobraževalnega projekta so ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in čebeljih pridelkov, zdravem načinu življenja in pomenu lokalno pridelane hrane. Hrvaški minister je pobudo, kjer Slovenija namerava projekt razširiti na vse članice EU, podprl.

view counter