obvestilo MKGP, 02/14/2014

Poziv komisiji za umik odobritve pridelave GSO koruze 1507

Na zasedanju Sveta EU za splošne zadeve, 11. 2. 2014, v Bruslju, države članice EU niso uspele doseči potrebne kvalificirane večine za ali proti odobritvi gensko spremenjene koruze 1507 z odpornostjo na koruzno veščo, kljub temu, da se je 19 držav članic opredelilo proti njeni odobritvi. To pomeni, da je sedaj odločitev v rokah Evropske komisije, ki lahko sama odobri dajanje v promet za pridelavo.

 

Skupina 12 držav članic, med katerimi je tudi Slovenija, je zato na komisarja za zdravje in varstvo potrošnikov Tonia Borga naslovila pismo, v katerem pozivajo Komisijo, da predlog zaradi velike zaskrbljenosti evropske javnosti in nekaterih drugih pravnih, političnih kot tudi strokovnih zadržkov držav članic, odobritev pridelave zadevnega gensko spremenjenega organizma, umakne.

 

V okviru EU imamo na področju gensko spremenjenih organizmov centraliziran postopek odobritev. Podjetje je leta 2001 vložilo prijavo pridelave gensko spremenjene koruze 1507, ki tvori Bt protein, ki daje koruzi odpornost na koruzno veščo. V vsem tem obdobju je bilo za to koruzo narejenih več različnih strokovnih ocen tveganja s strani Evropske agencije za varno hrano (EFSA). V njih EFSA ugotavlja, da zaradi prisotnosti Bt proteina obstaja v primeru pridelave gensko spremenjene koruze 1507, potencialno tveganje za ne-tarčne organizme (ličinke metuljev in vešč) tudi na poljih s konvencionalno koruzo, v primerih, da so izpostavljeni pelodu gensko spremenjene koruze. Zato je Slovenija ob upoštevanju previdnostnega pristopa zelo zadržana do odobritve. V vsem tem času pa je prišlo tudi do velikega nasprotovanja odobritvi te koruze za pridelavo s strani javnosti.

 

Primer z gensko spremenjeno koruzo 1507 ponovno izpostavlja potrebo po nadaljevanju iskanja rešitev, ki bi omogočal državam članicam, da same odločajo o pridelavi v EU odobrenih gensko spremenjenih organizmov za pridelavo na svojem ozemlju, in sicer na temelju jasnih kriterijev, tudi družbeno-ekonomskih, in upoštevanju potencialnih čezmejnih vplivov pridelave gensko spremenjenih organizmov.

view counter