obvestilo MKGP, 11/18/2014

Podaljšano obdobje gnojenja z gnojevko

Foto: Planet_ls.de

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov izdalo dovoljenje za podaljšanje obdobja gnojenja s tekočimi organskimi gnojili na nekaterih območjih, in sicer do 15. decembra letos.

 

Zaradi neugodnih vremenski razmer v letošnjem letu, predvsem veliko količino padavin poleti in tudi jeseni, kmetje niso mogli gnojiti z gnojevko. Do letošnjega septembra je namreč padlo že več padavin kot je celoletno dolgoletno povprečje. Prihajalo je do razlitij rek in potokov ter številnih zemeljskih plazov. Spravilo se je na številnih območjih začelo šele v oktobru. Tla so na določenih območjih še vedno zasičena z vodo. Prehod s težjo kmetijsko mehanizacijo je na številnih območjih še vedno onemogočen. Zaradi razmočenosti, zasičenosti tal z vodo in poplav, je že daljši čas otežen oziroma ponekod onemogočen razvoz tekočih organskih gnojil. Na številnih površinah so še posevki, ki jih ni bilo mogoče pospraviti, tako da je pred razvozom treba opraviti še spravilo pridelka in pripraviti tla za ozimne setve. Za vsa ta opravila je treba čakati na čimbolj ugodne razmere, saj se pri prehodih s težjo mehanizacijo uniči struktura tal in posledice so dolgoročno poslabšanje rodovitnosti tal. Jasno je, da ne bo mogoče v celoti izvesti razvoza tekočih organskih gnojil pred nastopom obdobja prepovedi, ki sicer traja od 15. novembra do 15. februarja.

view counter