Darinka Sebenik, 02/18/2014

EU ministri tudi o odpravi kvot

Na včerajšnjem zasedanju Sveta EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga je udeležila sekretarka mag. Tanja Strniša, so se ministri seznanili tudi z opustošenjem širših razsežnosti v Sloveniji zaradi ledene ujme in žledu, obravnavali predlog uredbe o ukrepih za informiranje o kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo na notranjem trgu ter v tretjih državah ter se dotaknili tudi teme – odprava kvot v letu 2015 in o tem, kaj to prinaša v ta sektor.

 

 Po 30-letnem obdobju omejevanja prireje mleka bo to področje zdaj prosto. Glede na to, da je prireja mleka najpomembnejša usmeritev slovenskega kmetijstva, saj k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje v zadnjih letih prispeva okoli 14 odstotkov, je pomembno, da je ta sektor v Sloveniji na ukinitev kvot dobro pripravljen. V Sloveniji zato na to temo trenutno poteka javna razprava, ki se bo zaključila 7. marca s konferenco »Izgledi in priložnosti prireje in predelave mleka v Sloveniji«. Kot je povedala državna sekretarka: »Je treba razmisliti tudi o ranljivih območjih v sektorju mleka in morebitno uvedbo ciljno naravnanih ukrepov za območja, v katerih je prireja mleka pomembna in velikokrat edina kmetijska panoga.« Nekatere države članice pa so zavzele stališče, da je treba čimprej odpraviti posebne dajatve, ki so jih dolžni plačati pridelovalci, kadar prekoračijo svojo proizvodno kvoto, bodisi, da se predčasno odpravijo, torej pred odpravo kvot, bodisi, da se pomembno znižajo. Kot drugo možnost pa predlagajo, da se prilagodi izračun, oziroma upošteva koeficient stopnje mlečne maščobe v mleku, kar ima podoben učinek, kot ukrep znižanja proizvodnih dajatev. Mag. Strniša pa pravi, da Slovenija ne podpira spremembe dogovora o odpravi kvot ali znižanja posebnih dajatev za prekoračitev mlečnih kvot, saj bi to učinkovalo podobno kot njihova predčasna ukinitev. Najprej potrebujemo jasen odgovor, ali so obstoječi mehanizmi v okviru skupne kmetijske politike zadostni, da se ohrani proizvodnja mleka v vseh regijah EU. Poleg tega Slovenija pričakuje tudi učinkovit in finančno vzdržen sistem ukrepov v primeru prihodnjih hudih tržnih in cenovnih neravnovesij.

view counter