Aleš Bric, Metrob d.o.o., 09/01/2014

Cleranda - varstvo oljne ogrščice pred pleveli

Čeprav lahko s pravilnim kolobarjem in obdelavo strnišč prisotnost plevela močno zmanjšamo, si intenzivne pridelave ne moremo zamisliti brez uporabe herbicidov. Pravočasna izključitev plevela je zlasti pomembna pri novejših, nižje rastočih hibridih, ob slabšem vzniku kulture ter kot preventiva pred glivičnimi boleznimi stebla (Leptosphaeria, Pseudocercosporella).

 

Ker je v kolobarju oljna ogrščica praviloma uvrščena za žiti, problematičen, večletni plevel, najbolj učinkovito in racionalno zatremo na strnišču. Poudarki zatiranja plevela v oljni ogrščici so zato na zatiranju enoletnega širokolistnega plevela, vključno smolenca in samosevnih žit ter trav, ki pridobivajo na pomenu z rastočim razmahom minimalne obdelave tal.

 

Če je bil do zdaj uveljavljen in edini razpoložljiv način zatiranja širokolistnega plevela v oljni ogrščici pred vznikom kulture in plevela (»pree-em«), je od leta 2012 na voljo tudi »post« način, v katerem plevel zatiramo po njegovem vzniku. Sistem je omejen izključno na tolerantne hibride oljne ogrščice, imenujemo ga tudi »Clearfield® sistem«.

 

metrob_l

 

Cleranda® je edinstven, kombiniran herbicid za zatiranje širokolistnega plevela in trav (vključno samoniklega žita) po vzniku oljne ogrščice in plevela. Uporablja se izključno v kombinaciji s tolerantnim semenom oljne ogrščice s končnico »CL« v imenu hibrida.

Značilnosti in prednosti

Fleksibilnost uporabe:

-          prilagodljivo, do 4 tedne dolgo obdobje možnega zatiranja plevela;

-          boljša razporeditev jesenskih opravil,

-          delovanje manj odvisno od talne vlage in kakovosti priprave tal,

-          uporaba prilagojena vsem načinom pridelave (klasično z oranjem, minimalna obdelava ali celo brez oranja).

Širok spekter delovanj:

-          izjemna širina herbicidnega spektra, vključno do sedaj nerešljivih plevelov (npr. repica in druge križnice),

-          visoka učinkovitost na zgodnje razvojne stopnje samosevnih žit in trave,

-          zmanjšana potreba po večkratnih tretiranjih.

Kombinirano delovanje preko listov in tal:

-          večja skupna herbicidna učinkovitost dosežena z dvojnim delovanjem; talnim in preko listov,

-          večja fleksibilnost uporabe glede na vremenske (padavine, veter) in rastne (talna vlaga) razmere,

-          idealna kombinacija za vse vrste in načine obdelave tal (do zdaj so večje grude predstavljale težave).

Izjemna selektivnost: 

-          brez razbarvanj posevka,

-          poln izkoristek rastnega potenciala posevka.

Odlična rešitev v post aplikaciji (po vzniku) 

-          učinkovito zatira vznikli plevel,

-          brez fitotoksičnosti na tolerantnih hibridih,

-          čas uporabe podrejen plevelni flori in velikosti plevela: optimalen čas tretiranja, ko ima plevel razvite 2 do3 liste.

 

Zatiranje žit v posevku

Zatiranje samosevnih žit in ozkolistnih plevelov s Focus®Aktiv-Pack

 

Z zvišanjem pomena pridelave oljne ogrščice in skorajda dosledno uvrstitvijo v kolobar za žiti, ob sočasno naraščanju minimalne obdelave tal (četudi ob uporabi oranja), postaja v pridelavi ozimne ogrščice vse večji problem zatiranje samosevnega žita in trav. Če prvo vznika praviloma po že izvedenih ukrepih varstva in je vznik dolgotrajen (več valov), se pri travah, upoštevajoč izkušnje iz tujine, upravičeno bojimo pojava odpornosti. Ta (zlasti pri lisičjem repu) nastaja zaradi ozke kemične sorodnosti dovoljenih graminicidov. Kakšna je učinkovita rešitev?

Focus®Aktiv-Pack, prodajna kombinacija graminicida Focus®Ultra in močila Dash®HC, omogoča zanesljivo zatiranje samosevnih žit, travnega plevela in odpornih trav ter aktivno preprečuje pojav odpornosti. Dodatek Dash®HC pa pospešuje in veča sprejem herbicidne aktivne snovi ter s tem učinkovitost sredstva.

 

metrob_prednosti

 

Kako učinkuje Focus®Aktiv-Pack?

Močilo Dash®HC učinkovitost Focus®Ultra zvišuje s pospeševanjem vsrkanja herbicidne aktivne snovi in zmanjševanjem izgub s kapljanjem. Boljše omočenje rastlin in upočasnjena foto-degradacija podaljšujeta čas za površinsko porazdelitev, absorpcijo in učinkovanje herbicidne aktivne snovi.

 

Odmerek

  • Za zatiranje samosevnih žit, srakoperca in njivnega lisičjega repa:

1.5–2.0 L/ha Focus®Aktiv-Pack (= 0.75-1.0 L/ha Focus®Ultra + 0.75–1.0 L/ha Dash®HC*)

  • Za zatiranje plazeče pirnice in odpornega njivnega lisičjega repa:

3.0– 5.0 L/ha Focus®Aktiv-Pack (= 1.5-2.5 L/ha Focus®Ultra +  1.5–2.5 L/ha Dash®HC*).

*pri sočasni aplikaciji Focus®Ultra z drugimi sredstvi, zadošča odmerek 1.0 L/ha Dash®HC

Najprimernejši čas za uporabo je, ko so plevelne trave in samosevna žita v fazi dveh listov do konec razraščanja. Plazečo pirnico zatiramo, ko je visoka 10 do 20 centimetrov. Aplikacijo izvajamo ne glede na razvojno fazo kulturne rastline.

view counter