Matjaž Emeršič, 07/04/2013

Zatiranje ameriškega škržatka

Vse vinogradnike opozarjamo, da je sedaj čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka, ki je prenašalec zlate trsne rumenice. Ta bolezen, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (FD), je bila v preteklih letih v Sloveniji ugotovljena v vseh vinorodnih deželah v Sloveniji. Za preprečevanje širjenja te nevarne karantenske bolezni trte je poleg odstranitve okuženih trt v žariščih okužbe ključnega pomena pravočasno zatiranje ameriškega škržatka, ki je obvezno v celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, tako v žariščih kot tudi v varnostnih območjih. Zaradi novih najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih in nevarnosti širjenja bolezni je novembra 2012, takratna Fitosanitarna uprava RS, z odločbo o razmejitvi določila razmejeno območje tako, da sedaj zajema večino vinogradov na Primorskem, Dolenjskem, v Beli Krajini, Posavju, na Štajerskem in v Prekmurju in je določeno z mejami občin. Območja si lahko ogledate na njihovi spletni strani.

view counter