Aleš Bric, Metrob d.o.o., 04/29/2013

Učinkovita zaščita koruze pred pleveli

Koruza je v Sloveniji najpomembnejša poljščina predvsem zaradi velikega potenciala za pridelek hranilnih snovi in energije ter dokaj nizkih stroškov pridelave. Za doseganje visokega in kakovostnega pridelka je nujna zgodnja setev, pravočasno morajo biti opravljena vsa agrotehnična opravila ter varstvo pred pleveli. Zatiranje plevelov v koruzi je eden od najpomembnejših tehnoloških ukrepov, saj koruzi jemljejo prostor, hranilne snovi in vodo ter ustvarjajo ugodne pogoje za razvoj bolezni in škodljivcev.

Če počasi razvijajoči se koruzi v začetnih fazah razvoja ne omogočimo, da čim prej prerase drugo rastlinje na njivi, bodo pleveli v nadaljnji rasti zavirali njen razvoj. Kritičen čas, v katerem že nizka zapleveljenost povzroča občutno ekonomsko škodo (znižanje pridelka), je v obdobju od treh do osmih listov koruze. Gospodarski vpliv zapleveljenosti pred in po tem obdobju je majhen.

 

Pred vznikom koruze in plevela

Če imamo njive zapleveljene z enoletnim semenskim plevelom (brez prisotnosti večletnih, kot so njivski slak, osat, ščavje, plazeča pirnica), je najprimernejši čas zatiranja plevela takoj po setvi, pred vznikom koruze in plevela. Zatiranje plevela prav v tem času velja tudi v kmetijsko razvitih državah kot najprimernejše, predvsem za živinorejske kmetije (čas za spravilo krme s travinja). Za zatiranje plevela uporabimo zanesljivo kombinacijo talnih herbicidov 3 L/ha Stomp®Aqua + 1 L/ha Frontier®X2 (prodajna kombinacija dr.metrob™ H2). Kombinacijo odlikuje visoka ekološka sprejemljivost v smislu varovanja podtalnice in ostajanja herbicidov v tleh, prav tako pa ne omejuje kolobarja.

Drugi herbicid – Stomp®Aqua je preverjen talni herbicid v novi, učinkovitejši, mikrokapsulirani formulaciji, s hitrim začetnim in dolgotrajnim delovanjem. Stomp®Aqua učinkovito zatira ozkolisten in širokolisten plevel. Zahvaljujoč novi formuli ima daljši čas delovanja, izboljšano pozicijsko selektivnost na kulturne rastline ter odlično delovanje tudi v primeru neposredne setve (rastlinski ostanki na površini). Stomp®Aqua tudi ne pušča madežev na škropilnih napravah.

Naslednji je Frontier® X2, ki je sistemični talni herbicid za zatiranje enoletnih travnih in nekaterih širokolistnih plevelov. Učinkovito zatira ozkolistne plevele (navadno kostrebo, krvavordečo srakonjo, lasasto proso, zeleni muhvič, malo srakonjo, sivozeleni muhvič in divji sirek iz semena) ob sočasnem dobrem zatiranju širokolistnega plevela.

 

Po vzniku koruze in plevela, v ranem postu

Zatiranje plevela v času vznika plevela in koruze v velikosti do četrtega lista (tako imenovani rani post) se priporoča, kadar je na njivi poleg enoletnih semenskih plevelov tudi zmerna zapleveljenost s trajnimi pleveli (njivski slak, osat, ščavje) in nimamo večletnih trav (divji sirek, plazeča pirnica), ki vznikajo kasneje. Za zatiranje v tem roku moramo uporabiti kombinacijo talno in foliarno delujočih herbicidov.

Priporočamo uporabo kombinacije herbicidov z imenom dr.metrob™ H5, ki jo odlikuje učinkovito talno in foliarno delovanje. Kombinacija omogoča veliko prilagodljivost vremenskim in talnim razmeram ter učinkovito zatiranje tako enoletnih kot večletnih plevelov (njivski slak, osat, itn.). Odlikuje jo tudi izjemen ekotoksičen profil glede vpliva ohranjanja podtalnih voda in neomejevanja prihodnjega kolobarja. Če povzamemo, je dr.metrob™ H5 prodajna kombinacija herbicidov Stomp®Aqua, Frontier®X2, Kelvin®, Arrat® z močilom Dash®HC.

 

Preglednica: Optimalen čas uporabe dr.metrob™ H5 je odvisen od velikosti prevladujočega plevela, neodvisno od velikosti koruze*:

prevladujoč plevel

optimalna velikost plevela v času tretiranja

če so pleveli ob škropljenju večji od optimalne velikosti, dodamo:

trave

1-2 lista

+ 0,5 L/ha Kelvin® oz. 1 L na H5-paket (2 ha)

širokolisten plevel

2-5 listov

+ 100 g/ha Arrat® oz. 200 g na H5-paket (2 ha)

osat in ščavje

2-4 liste

+ 100 g/ha Arrat® oz. 200 g na H5-paket (2ha)

* priporočilo: njiva naj bo brez plevela, ko ima koruza več kot 4 liste 

 

Po vzniku koruze in v poznem postu

V primeru močne zapleveljenosti njiv s trajnimi pleveli (divji sirek, plazeča pirnica, slak, ščavje, osat), pa se odločimo za zatiranje plevela po vzniku, kar nekako sovpada od četrtega lista koruze naprej. Za zatiranje najtrdovratnejših plevelov izberemo kombinacijo foliarnih herbicidov, ki zatirajo tako širokolistne kot ozkolistne plevele.

Priporočamo kombinacijo dr.metrob™ H3, ki je kombinacija herbicidov Kelvin® in Arrat® z močilom Dash®HC. Z njo zanesljivo zatiramo ves travni in širokolistni plevel v koruzi. Najprimernejši čas za uporabo je, ko imajo osat in enoletne trave (kostreba, muhvič) do štiri prave liste, večletne trave (sirek in pirnica) pa so visoke 10 do 20 cm. Za učinkovito zatiranje slaka je potrebno, da ta doseže dolžino 20-30 cm. Kombinacija učinkovito zatira tudi ambrozijo in baržunasti oslez oziroma abutilon.

Pripravek Kelvin® je foliaren translokacijski herbicid, ki ga uporabljamo za korekcije po slabo uspelih ali neuspelih tretiranjih s talnimi herbicidi. Lahko pa tudi kot samostojen herbicid za tretiranje v fazi po vzniku plevela in koruze. Z njim zatiramo ozkolistni in širokolistni plevel, ko je koruza v razvojni fazi treh do osmih razvitih listov, in po vzniku plevela, ko ima ta dva do štiri liste (enoletne trave) oziroma, ko je plevel visok 10 do 20 cm, če gre za rizomske plevele (plazeča pirnica, divji sirek). Odlikuje ga zanesljivo zatiranje tudi najtrdovratnejših plevelnih trav, kot so divji sirek, pirnica, kostreba in muhviči.

Sredstvo Arrat® je selektivni, kontaktno-sistemični herbicid za zatiranje tako enoletnega (ščiri, metlike, dresni, ambrozija) kot večletnega širokolistnega plevela. Arrat® v kombinaciji z močilom Dash® (prodajna kombinacija Arrat®DuoPack, 4 ha) je odlična izbira za zatiranje tudi najtrdovratnejših večletnih plevelov (njivski osat, njivski slak, ščavje, gabez ipd.).

Močilo Dash®HC zvišuje učinkovitost foliarnih herbicidov s pospeševanjem vsrkavanja herbicidne aktivne snovi in zmanjševanjem izgub s kapljanjem. Boljše omočenje rastlin in upočasnjena fotodegradacija podaljšujeta čas za površinsko porazdelitev, absorpcijo in učinkovanje herbicidne aktivne snovi. Zato ga vedno dodamo omenjenim foliarnim herbicidom.

view counter