Darinka Sebenik, 08/29/2013

Ptičja gripa v pokrajini Emilia-Romagna

V Italiji, v pokrajini Emilia Romagna so avgusta zabeležili tri izbruhe ptičje gripe, in sicer na perutninskih gospodarstvih v Ostellatu ( pokrajina Ferrara ), Mordani ( provinca Bologna ) in Portomaggiore, blizu Ostellata. Izbruhi so ugotovili 15., 21. in 23. avgusta. Dve kmetiji pridelujeta konzumna jajca in imata skupaj populacijo 700 tisoč kokoši nesnic, tretja kmetija pa redi purane. Za nadzor širjenja virusa so italijanske oblasti so zaprosile za ukrepe, predvidene z Direktivo 2005/94/ES, ki so vezani na ubijanje ptic in vzpostavitev okuženih in ogroženih območij v okolici prizadetih območjih. Na teh območjih zdaj veljajo stroge omejitve premikov perutnine in perutninskih izdelkov, potekajo pa tudi posebni veterinarski pregledi.  Italijanski organi so vzpostavili tudi  tako imenovano »drugo območje z omejitvami«, ki zajema vzhodni del Emilie-Romagne ter jugovzhodni del pokrajine Veneto. Tu sta uvedena  omejitev in nadzor gibanja za kmetije, ki imajo kokoši nesnice, puranov in drugih vrst perutnine. Okrepljeni ukrepi za spremljanje in vzpostavljanje biološke varnosti pa so bile vzpostavljene tudi nad celoten sektor reje perutnine v Italiji.

 

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ( ECDC) meni, da je tveganje prenosa ptičje gripe na ljudi nizka. Vendar morajo osebe, ki imajo neposreden stik z obolelimi piščanci (kmetje, veterinarji, itd. ) uporabljati ustrezno osebno varovalno opremo, kot je predvideno z zakonodajo EU. Glede na oster nadzor, naj bi bilo uživanje perutninskega mesa in jajc, ki se tržijo na območju EU, varno, saj se vse obolele jate, kot tudi jajca, takoj uničijo. Prav tako pa tveganje zmanjšuje njihova termična obdelava.

view counter