Obvestilo, 12/27/2013

Odličnost pri gospodarjenju z gozdovi

Foto: Franc Uršič

Podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2013 je bila v  torek, 10. decembra,  v Rokodelskem centru Ribnica v Ribnici slovesna podelitev priznanj najbolj skrbnim lastnikom gozdov za leto 2013. Prireditev je pripravil Zavod za gozdove Slovenije, ki od leta 1999 vsako leto podeli priznanje najbolj skrbnim lastnikom gozdov,  po enemu iz vsake od 14 območnih enot Zavoda za gozdove.

Namen izbora najbolj skrbnih lastnikov gozdov in podelitve priznanj je promocija dobrega gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in priznanje dobremu delu lastnikov gozdov. Na prireditev so povabljeni predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, združenj lastnikov gozdov, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zavoda za varstvo narave, Gozdarskega inštituta Slovenije, Biotehniške fakultete,  Sveta Zavoda za gozdove Slovenije in drugih organizacij v družbenem okolju, ki je povezano z gozdovi in gozdarstvom.

V Sloveniji je trenutno okrog 75 odstotkov skupne površine gozdov v zasebni lasti. Skupno število lastnikov gozdov ocenjujemo na več kot 300.000, s solastniki vred pa preko 460.000. Zasebna gozdna posest je v Sloveniji večinoma zelo razdrobljena, kar pomeni, da ima en lastnik več parcel na različnih mestih.

Prejemniki priznanj s svojim delom in odnosom do gozda izkazujejo vrednote dobrega gospodarjenja z gozdom: tesno življenjsko povezanost z gozdom, strokovno izvedbo del v gozdu, prizadevanje za varno delo, skrb za ustrezno varnostno opremo in nenehno lastno usposabljanje. Odlikuje jih tudi aktivnost v družbenem okolju, pripravljenost za prenašanje znanja o gospodarjenju z gozdom in pozitivnem odnosu do gozda na druge lastnike gozdov, pa tudi na obiskovalce gozdov.

 

Seznam prejemnikov priznanj Zavoda za gozdove Slovenije za najbolj skrbnega lastnika v letu 2013

območna enota ZGS

Ime in priimek

naslov

pošta

Tolmin

Agrarna skupnost Čezsoča

Čezsoča 62

5230 Bovec

Bled

Miha Klinar

Podhom 26a

4247 Zgornje Gorje

Kranj

Andrej Markun

Bašelj 64

4205 Preddvor

Ljubljana

Matevž Treven

Opale 9

4226 Žiri

Postojna

Jožef Iskra

Zabiče 24b

6250 Ilirska Bistrica

Kočevje

Mirko Žagar

Gorenje 74

1332 Stara Cerkev

Novo mesto

Franc Jaklič

Velika Bučna vas 6

8000 Novo mesto

Brežice

Vinko Klaužar

Mrčna sela 44

8282 Koprivnica

Celje

Stanislav Brglez

Zgornje Negonje 25

3250 Rogaška Slatina

Nazarje

Franc Sovič

Ravne 52

3325 Šoštanj

Slovenj Gradec

Mirko Meh

Završe 80

2382 Mislinja

Maribor

Slavko Širec

Žetale 98

2287 Žetale

Murska Sobota

Gozdna urbarialna skupnost Dobrovnik

Dobrovnik 297

9223 Dobrovnik

Sežana

Agrarna skupnost Divača

Kraška cesta 67

6215 Divača

view counter