Franc Uršič, 09/05/2013

Novi časi, nova vina

Foto: Franc Uršič

Skupina 36 vinogradnikov in proizvajalcev vinorodnega okoliša Vipava je uspešno kandidirala in uspela na razpisu za ukrep 133 s projektom »Informiranja in pospeševanja prodaje vin skupine proizvajalcev vinorodnega okoliša Vipava za kakovostna in vrhunska vina zaščitenega geografskega porekla«. Projekt  v vrednosti 342.000 evrov je 70-odstotno sofinanciran iz Programa razvoja podeželja (PRP) republike Slovenije za obdobje 2007-2013.

Novinarji so s simbolično trgatvijo na Biljenskih gričih odprli trgatev letnika 2013.

 

Prizadevni prireditelji so se potrudili z zajetno količino podatkov in pojasnili nove pristope pri prepoznavanju vipavske regije kot vinorodnega okoliša in turističnega območja, ki je bila v zadnjih letih kar pozabljena.

 

Z načrtnimi marketinškimi dogodki in strokovnimi ekskurzijami nameravajo povečati prepoznavnost tega območja ter obiskovalcem predstaviti pomen integrirane pridelave od grozdja do vina. V ta namen bodo pripravili vsaj 200 dogodkov, katerih glavni namen je pospeševanja prodaje in višanje kulture pitja po vsej Sloveniji, kar bo podprto tudi s promocijo na interaktivnih medijih (twitter, facebook). Na facebooku pa bo potekala tudi nagradna igra.    

view counter