Darinka Sebenik, 05/06/2013

Članice morajo vrniti 230 milijonov evrov

Evropska komisija je v tako imenovanem postopku potrditve obračunov zahtevala, da države članice vrnejo 230 milijonov evrov neupravičeno porabljenih sredstev EU za kmetijstvo, od tega je uspela izterjati že tri milijone evrov.  Sredstva bodo, kot so zapisali v sporočilu za javnost, vrnjena zaradi nespoštovanja predpisov EU ali neustreznih postopkov nadzora izplačil.  Države članice so namreč odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje porabe denarja skupne kmetijske politike (SKP), prav tako pa mora Komisija mora zagotoviti, da se sredstva pravilno porabijo.

 

Seznam držav

Denar bo moralo vrniti 14 držav članic: Belgija, Češka, Grčija, Irska, Litva, Madžarska, Malta, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija in Velika Britanija. Od tega naj bi največ denarja vrnila Grčija, in sicer več kot 123 milijonov. Kot smo lahko razbrali bodo morali vrniti 83,6 milijona evrov zaradi neustreznega zmanjšanja minimalnega donosa za rozine, 24 milijonov evrov (finančni učinek1: 23,9 milijona evrov) zaradi pomanjkljivih registrov živine in pregledov na kraju samem za premije za živali, nato pa še 9,5 milijona evrov zaradi pomanjkljivih pregledov na kraju samem in zamud pri posodabljanju podatkovne zbirke I & R za goveda, 6,5 milijona zaradi pomanjkljivih pregledov na kraju samem in še 800 tisoč evrov vračila na podlagi vračilo na podlagi sodbe T-158/09. Na drugem mestu je Poljska, ki mora vrniti 79,9 milijona evrov zaradi pomanjkljivega pregleda začetne vloge in potrjevanja poslovnega načrta za ukrep za delno samooskrbne kmetije na tretjem pa Velika Britanija 10,3 milijona evrov zaradi pomanjkljive identifikacije živali in pregledov na kraju samem za premije za živali. Tudi Slovenija je med državami, ki naj bi vrnile sredstva, dobrih 500 tisoč evrov, in sicer v programu razvoja podeželja zaradi pomanjkljivih upravnih pregledov pri ukrepu za območja z omejenimi možnostmi.

 

Omenjeni ukrep utemeljujejo s tem, da so države članice odgovorne za upravljanje večjega dela plačil SKP, ki jih pretežno izplačajo plačilne agencije. Pristojne so tudi za nadzor, npr. za preverjanje zahtevkov kmetov za neposredna plačila. Komisija vsako leto opravi več kot 100 revizij, s katerimi preveri, ali države članice zadostno nadzorujejo pomanjkljivosti in ali se nanje odzivajo. Če med revizijo ugotovi, da država članica sredstev ne upravlja in ne nadzoruje dovolj dobro, da bi lahko zagotovila njihovo ustrezno porabo, lahko od države članice zahteva, da sredstva vrne.

view counter