Marko Kramer, Metrob d.o.o., 07/11/2012

Varstvo in gnojenje vinske trte v mesecu juliju

 

Razvoj vinske trte je z mesecem julijem že prešel v drugo polovico in kot je videti po številnih vinogradih v Sloveniji so vinogradniki večinoma  upoštevali priporočila strokovnih služb in tudi vremenske razmere niso bile ekstremno ugodne za razvoj glivičnih obolenj. Sta pa količina padavin in hladnejše vreme  v času cvetenja vzrok slabši oplodnji in pojavu botritisa na določenih sortah in legah.

 

Zaradi nižjih temperatur se je peronospora letos pojavila šele v drugi polovici junija, in še to predvsem v vinogradih, kjer so bili predolgi razmiki med škropljenji, ali uporabljeni prenizki odmerki ali pa slabši nanos.  

 

Kako se varujemo pred oidijem, ki se navadno pojavlja v mesecu juliju?

Leta 2010 se je oidij v večji meri pojavil v mesecu juliju in povzročil kar precej škode v marsikaterem vinogradu. Nanj opozarjamo zato, ker so ga že  utogovili v zadnjih dneh letošnjega junija, predvsem na sortah modre frankinje, chardonnaya, kernerja in renskega rizlinga. Razvoj oidija so omogočile višje temperature, bujni prirast mladik v zadnji dekadi meseca junija in napake vinogradnikov (predolgi razmiki med posameznimi škropljenji kot tudi prenizki odmerki pripravkov). Seveda pa se je potencial za razvoj glivičnih obolenj močno povečal v bujnejših vinogradih, z zapoznelimi zelenimi deli.

 

Kakšno varstvo vinske trte priporočate v podjetju METROB v juliju?

Kot smo že v preteklih člankih omenjali so še vedno aktualni pripravki za varstvo pred peronosporo Forum® Star ali Acrobat® MZ WG, zaradi menjavanja aktivnih snovi pa sedaj priporočamo še pripravek Aviso® DF. S pripravkom Cabrio® Top varujemo trto pred peronosporo in tudi pred oidijem. Proti oidiju pa imamo na voljo tudi pripravka Collis® in Vivando®. S Collis®-om v obdobju strnjevanja jagod pridobimo še stransko delovanje pripravka na glivico botritis za zaščito pecljevine. V prvi dekadi julija je tudi primeren čas za varovanje vinske trte pred škržati in grozdnimi sukači. Zato lahko fungicidnim pripravkom dodamo tudi insekticid na osnovi klorpirifos-metila. Nekateri vinogradniki pa se v tem obdobju odločijo za škropljenje samo cone grozdja z botriticidnimi pripravki. V tem primeru priporočamo pripravek Cantus®, ki ima stransko delovanje tudi na oidij. Za dodajanje foliarnih gnojil v tem obdobju še vedno priporočamo Basfoliar Aktiv - uporabimo ga lahko tudi v primeru toče za izredno škropljenje skupaj s pripravkom Delan. Vinogradnik, ki se srečuje s sušenjem pecljevine pa priporočamo listno gnojilo Fetrilon® Combi, ki s poudarkom na elementu magnezij in z ostalimi mikroelementi zmanjšuje omenjeno fiziološko motnjo.

 

Ali sta kompleta dr.metrob 246 in dr.metrob 357 še vedno aktualna v tem obdobju?

Da. Vinogradniki s približno 400 trtami lahko kompletoma dr.metrob 246 ali dr.metrob 357 dodajo še pripravek Cantus® ,v 100-gramski embalaži in si zagotovijo varstvo vinske trte pred vsemi tremi glivičnimi obolenji.

 

Kako ukrepamo, če se je oidij že pojavil v vinogardih?

Največkrat se oidij pojavi ob koncu meseca junija in v juliju, predvsem na terasnih nasadih, kjer nanos škropiva ni popoln. Ko vinogradnik opazi oidij, je potrebno med rednim škropljenjem čimprej opraviti še eno vmesno škropljenje z učinkovitim pripravkom proti oidiju. Za uspešno sanacijo oidija se lahko uporabijo že omenjeni pripravki Collis®, Vivando® in Cabrio® Top. Za dodatno učinkovitost (po izkušnjah iz leta 2010), priporočamo pripravkom dodati še močilo Break® Thru, s katerim dosežemo zelo dobro globinsko omočenost micelija glivice oidija in tudi težje dostopne površine vinske trte. Količino porabe vode na površino v tem primeru ne povečujemo, kot je bila praksa v preteklosti (za izpiranje oidija), saj razporeditev nanosa zagotovi močilo Break® Thru. Najpomembneje je, da ponovimo škropljenje v treh do petih dneh, da se micelij oidija ne more obnoviti.  

 

Kje dobijo vinogradniki dodatne informacije?

Spletna stran www.metrob.si zajema tako celotna priporočila, kot tudi podatke o pripravkih in seveda aktualna priporočila. Na voljo je tudi naša agronomska služba, ki skuša odgovoriti na vaša vprašanja, ali preko telefona ali elektronske pošte.

view counter