Mojca Škoberne, Metrob d. o. o., 06/21/2012

Varstvo in gnojenje vinske trte po cvetenju

 

Vinska trta, odvisno od sorte in lege je ta čas zelo občutljiva za glivična obolenja. V vinogradih peronospore in oidija trenutno še nismo opazili, vendar pa vremenske razmere v zadnjem obdobju z obilico padavin in povečano temperaturo ustvarjajo idealne pogoje za razvoj obeh bolezni. Drugače je z glivico botritisa. V obdobju pred cvetenjem trte so bile povprečne temperature nižje in so skupaj s padavinami ter bujno rastjo trte ponekod omogočile pojav botritisa, predvsem na sortah modra frankinja in rumeni muškat.

 

Kako so vinogradniki do zdaj varovali vinsko trto pred okužbami?

Po eni strani so nižje povprečne temperature onemogočale hiter razvoj peronospore, ki se kljub zadovoljivi vlažnosti do zdaj še ni pojavila, hkrati pa je razvoj trte na našem območju zelo neenakomeren. Večina vinogradnikov se je držala naših priporočil in priporočil strokovne službe in so varovali trto s kontaktnimi sredstvi. Kot že omenjeno smo za začetna škropljenja priporočali kombinacijo Delan®-a in Kumulus® DF-a z dodatkom foliarnega gnojila AlgoVital Plus ter nato pred cvetenjem prehod na kombinirane pripravke za zaščito pred peronosporo in oidijem. Opozorili smo tudi na primerne časovne razmike med posameznimi škropljenji, kajti dokler trta ne odcveti je vinogradnik hitro lahko ob velik del pridelka. V obdobju priraščanja vinske trte in ob deževnem vremenu priporočamo razmik od 7 do 10 dni, po cvetenju pa 10 do 12 dni. Intervale skrajšamo v primeru večjih količini padavin (nad 50 mm/m2). Za vinogradnika in trto je najboljša preventivna zaščita!

 

Kakšno je priporočilo za varstvo vinske trte od cvetenja do strjevanja jagod v grozdu?

Povišane temperature, ki se nam obetajo, bodo skupaj vlago ustvarile ugodne pogoje za razvoj peronospore in oidija. Zato bo pomembna uporaba preizkušenih pripravkov, kot sta Forum® Star ali Acrobat® MZ WG za varstvo pred peronosporo in Collis® ali Vivando® za varstvo pred oidijem. Da zagotovimo menjavanje aktivnih snovi, priporočamo pripravek Cabrio® Top, ki hkrati varuje trto pred glivičnima obolenjema ter delno tudi pred botritisom. V času cvetenja za enakomernejšo oplodnjo priporočamo dodajanje foliarnega gnojila Nutribor

 

S pripravkom Aviso® DF pa zagotovimo popolno varstvo vinske trte pred peronosporo, z upoštevanjem antirezistenčne strategije oziroma kolobarjenjem z aktivnimi snovmi.

 

Kaj je potrebno upoštevati pri rabi pripravkov Forum® Star in Acrobat® MZ WG?

Vrhunska pripravka Forum® Star in Acrobat® MZ WG varujeta vinsko trto pred okužbo s peronosporo in po njej. V optimalnih pogojih peronospora potrebuje od okužbe do pojava oljnega madeža šest do sedem dni, v slabših pogojih pa tudi 14 dni. Da pripravka pravočasno prekineta razvojni krog peronospore, brez pojava oljnih madežev, ju je potrebno uporabiti dva do tri dni po okužbi. S poznejšo rabo je pojav oljnega madeža oziroma poškodba lista ali grozdiča neizbežna. Da bomo njuno odlično učinkovitost ohranili še v prihodnje, priporočamo dva, do največ trikratno uporabo posameznega pripravka v sezoni. Za dopolnitev škropilnega programa uporabimo že prej omenjena pripravka Cabrio® Top in Aviso® DF.

dr. metrob 357

Ali imate v vašem sortimentu tudi pakiranja primerna za manjše vinogradnike?

Za čimmanj napak, ki se pogosto dogajajo pri pripravi škropilne brozge, smo pripravili dva kompleta z različno sestavo. Že v obdobju pred cvetenjem vinske trte pa vse do strnjevanja jagod v grozdu imamo za vinogradnike z okoli 400 trtami na voljo dva proizvoda oziroma kompleta, imenovana dr.metrob 246 in dr.metrob 357. Uporabljamo ju izmenično, z razmikom 8 do 12 dni ter tako zavarujemo trto pred peronosporo in oidijem. Kompleta vsebujeta manjši pakiranji pripravkov Acrobat® MZ WG, Stroby® in Cabrio® Top, dodani pa sta še foliarni gnojili Fetrilon-Combi in Basfoliar Aktiv.

dr. metrob 246

Foliarno gnojilo Basfoliar Aktiv uporabnikom ni več neznanka? Ali je uporaba v tem obdobju primerna?

Foliarno gnojilo Basfoliar Aktiv s svojo dvokomponentno sestavo opravlja funkcijo kot gnojilo in hkrati ojača celične stene vinske trte in s tem onemogoči hiter razvoj peronospore. Primeren je tudi pri pridelavi vrtnin in sadja. V primeru neurij s točo, ki lahko zelo poškodujejo rastline, foliarno gnojilo Basfoliar Aktiv - ker vsebuje aminokisline in fitohormone - omogoča hitro regeneracijo ne samo vinski trti, ampak tudi drugim gojenim kulturam.   

 

Kje lahko vinogradniki dobijo dodatne informacije?

Spletna stran www.metrob.si nudi vsa aktualna priporočila, kakor tudi informacije o posameznih pripravkih. Na voljo je tudi naša agronomska služba, ki odgovarja na vprašanja tako po telefonu kot tudi prek elektronske pošte.

 

Več:

Marko Kramer,

prodajni svetovalec za vinogradništvo

Metrob d.o.o.

041 541 536

view counter