obvestilo KGZS, 03/27/2012

Pojav novega virusa Schmallenberg

 

Države severo zahodne Evrope (Nemčija, Nizozemska, Belgija) se od konca prejšnjega leta soočajo s pojavom nove bolezni živali, ki se kaže predvsem v rojstvu deformiranih telet in jagnjet (spačkov). V januarju letos so bolezen potrdili še v Franciji in Veliki Britaniji.

 

Virus Schmallenberg povzroča tudi hude driske, mrzlico in upad mlečnosti pri govedu.

Virus Scmallenberg je nov virus, ki pripada družini Orthobunyaviridae in je soroden z Akabane virusom. Akabane virus je razširjen predvsem pri prežvekovalcih na Japonskem, Avstraliji in v Afriki. Tako kot sorodni virusi, se tudi Schmallenberg virus najverjetneje prenaša z insekti (Culicoides spp.).

 

Do sredine januarja se je virus razširil že na precejšnje območje severo zahodne Evrope. O kliničnih znakih bolezni pri prežvekovalcih (govedo, ovce, koze) so poročali iz Nemčije, Belgije in Francije, virus pa je bil potrjen pri govedu v Nemčiji ter drobnici na Nizozemskem, Belgiji in Nemčiji. Nekatere države članice so že uvedle obvezno prijavo bolezni.

 

Čeprav je bolezen, ki jo povzroča virus Schmallenberg zelo podobna tistim, ki jih povzročajo drugi sorodni orthobunyvirusi, predstavlja Schmallenberg virus veliko neznanko. Postavljajo se vprašanja o značilnostih virusa, njegovem vnosu v Evropo in nadaljnjem širjenju.  Raziskave otežuje tudi dejstvo, da so klinični znaki bolezni, ki se kažejozdaj, najverjetneje posledica okužbe izpred več mesecev.  

 

Zaradi tega je bila potreba po nadaljnjih raziskavah, razvoju primernih cepiv in skupnem pristopu k zatiranju in preprečevanju širjenja tega virusa izražena že na zasedanju Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali 11. januarja 2012. Pobudo so podprle vse države članice. Odbor je pripravil tudi izjavo.

 

Več informacij najdete na spletni strani Evropske Komisije, kjer so objavljene tudi smernice o ukrepih v zvezi s pojavom Schmallenberg virusa, preliminarno poročilo EFSA ter informacija Komisije, ki so jo podprli direktorji Veterinarskih uprav držav članic.

 

Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC) je preučil tudi tveganje, ki ga Schmallenberg virus predstavlja za zdravje ljudi. Glede na razpoložljive informacije so strokovnjaki zaključili, da prenosa Shmallenberg virusa na ljudi ne morejo izključiti, je pa zelo malo verjetno.

 

Trenutna problematika v zvezi s pojavom Schmallenberg virusa še enkrat dokazuje, da moramo biti pozorni na vnos oziroma pojav novih bolezni, ki jih do sedaj na območju EU še ni bilo. Finančna podpora raziskav in izvajanja ukrepov bi omogočala hiter odziv na nove pojave in s tem vpliva na zmanjšanje učinkov (negativnih), ki jih pojav takih bolezni lahko ima.

view counter