Anton Darovic , 02/21/2012

Novo v CBS - februar 2012

Gepard je predstavnik nove krvne linije pri lisasti pasmi. Njegov oče je bik Gebalot, katerega potomci še niso bili v ponudbi GPZ. Po biku je zaradi njegovih plemenskih vrednosti in porekla veliko povpraševanje in ga veliko uporabljajo. Med aktualnimi biki v ponudbi Spermexa je v obračunu plemenskih vrednosti za december 2011 na 17. mestu, s skupno plemensko vrednostjo 128. Bika odlikujejo številne lastnosti, posebej fitnes. V lastnostih mlečnosti povečuje količino mleka, in sicer +915 kilogramov. Njegove potomke (jih je že 52) so imele v prvih 100 dneh povprečno mlečnost 26,87 kilogramov mleka s 4,07 odstotka masti in 3,09 odstotka beljakovin. V prireji mesa prinaša postopen napredek predvsem v dnevnem prirastu in oceni trupov. V lastnostih fitnesa izboljšuje dolgoživost, PV 110, somatske celice, PV 105, iztok mleka, PV 105, in potek telitev kot oče telet in kot oče krav. Gepard je s PV telitve 113 (kot bik) in s PV telitve 118 (kot oče mater) odličen za telice in za linije krav s težkimi telitvami. Visoke ima tudi PV za pogin telet, in sicer kot oče telet PV 110, kot oče mater pa PV 122. Bik je podpovprečen v mlečni persistenci.

 

Njegove potomke so korektnih telesnih oblik. Okvir je nekoliko nadpovprečen, prav tako tudi omišičenost, noge in vime pa so vrhunske, PV za noge 118, PV za vime pa 106. Pri nogah so posebej vrhunski biclji, PV 124, in parklji, PV 116. Vime je lepo razpeto med trebuhom in nogami, PV za vime pod trebuhom je 112, za vime med nogami pa 115. Seski so tanki. Prednji seski so nekoliko nameščeni navzven, zadnji pa so obrnjeni proti notranjosti. Stoja njegovih potomk je nekoliko strma, PV 86.

Cena doze semen je 14,11 evrov z DDV.

 

Mepro (na fotografiji)

Je potomec bika Merkurja, ki mu je oče znani bik Malf, čigar linije so poznane po dobri mlečnosti. To mu daje dobre podatke za lastnosti mlečnosti, ki so posebej dobri za količino mleka, PV +748 kilogramov. V lastnostih prireje mesa posebej izboljšuje dnevni prirast in oceno klavnih trupov. V lastnostih fitnesa izboljšuje dolgoživost s PV 107, persistenco s PV 108 in iztok mleka s PV 117. Izboljšuje plodnost, kjer je PV 101, je pa potrebna pazljivost pri somatskih celicah, PV 95, poteku telitev paternalno, PV 97, in poginu telet paternalno, PV 99. Kot oče mater so telitve lahke, PV 107, manjša pa je tudi smrtnost telet, PV 103.

Njegove potomke so nekoliko večjega okvirja in nadpovprečno omišičene s PV 107. V ostalih telesnih lastnostih daje živali s pobitim križem, PV 117, z lepo pripetim vimenom pod trebuhom in nazaj med nogami. V ostalih lastnostih je pozitiven, pazljivost pa je potrebna pri namestitvi seskov spredaj s PV 90, in obliki skočnega sklepa s PV 86.

Cena doze semena je 8,86 evrov z DDV. 

view counter