asist. dr. Štefan Pintarič, dr. vet. med., 07/27/2011

Zatiranje različnih razvojnih oblik insektov

Do zdaj smo govorili le o zatiranju odraslih osebkov (ki nas seveda tudi najbolj motijo). Vendar je odraslih osebkov od celotne populacije le pet odstotkov, vse drugo so razvojne oblike insektov. Sredstva za uničevanje razvojnih oblik insektov imenujemo larvicidi. Ta sredstva so ponavadi v obliki granul in jih lahko potresemo po gnoju kot granule ali pa jih pripravimo kot vodno raztopino in jih z vrtno zalivalko polijemo po gnoju. Ni zadosti, da larvicid nanesemo le enkrat letno. Potrebno ga je nanesti vsaj trikrat ali štirikrat zaporedoma. Tako bomo zanesljivo ujeli vse razvojne oblike, saj muhe znova in znova odlagajo jajčeca. Larvicid nanašamo glede na temperaturo okolja (glej preglednico). Če so temperature višje, ga nanašamo pogosteje, če so nižje, pa ga uporabimo v daljših razmikih.

V prispevku sem želel predstaviti nekaj malenkosti, ki vam bodo pomagale pri zmanjševanju množičnosti insektov. Zatiranje insektov je dokaj zapleten postopek, ki ga ne bomo rešili samo z enim posegom. Poleg kemičnih sredstev je potrebno uporabiti tudi nekatere fizikalne načine dezinsekcije, ki sicer od nas zahtevajo več dela, vendar so učinkoviti. Pri zatiranju insektov nikakor ne smemo pozabiti na razvojne oblike insektov, ki jih lahko uničimo, še preden začnejo vznemirjati živali in ogrožati njihovo zdravje. Posebno so pri tem izpostavljene mlajše kategorije živali (pujski), ki imajo v svojem obroku večji delež lahko prebavljivih beljakovin, te pa zelo privlačijo insekte. Zato moramo skrbeti za higieno korit za krmljenje.

Izvedba dezinsekcije mora biti načrtna, pri čemer moramo vedeti, v kakšnem objektu so insekti, ali je objekt prazen, in poznati vrsto insektov, proti katerim se borimo. Nato se lahko odločimo, kakšen insekticid in v kakšni obliki bomo izbrali.

Želim vam veliko uspehov pri zatiranju insektov.

 

Slika: Ličinke muhe

view counter