Darinka Sebenik, 07/28/2011

Vzpostavitev verige za lokalno oskrbo z zelenjavo

Kmetijski minister mag. Dejan Židan se je sestal s predstavniki pridelovalcev zelenjave, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Veletržnice Ljubljana d.o.o., Zadružne zveze Slovenije in Slovenskega združenje za integrirano in ekološko pridelavo. Na srečanju so govorili o prisotnosti slovenskih pridelkov na policah, o verigi za zelenjavo, škodi, ki jo je povzročil izbruh okužb z enterohemoragično bakterijo E. coli in nujnem povezovanju pridelovalcev zelenjave.

Pridelovalci zelenjave so si prizadevali uvrstiti slovenske pridelke na police trgovin. »To ne pomeni, da se potrošnik mora odločiti za slovensko zelenjavo, ima pa pravico da jo lahko kupi«, je dejal mag. Židan in pri tem spomnil tudi na tako imenovano pšenično verigo, ki dobro deluje. Zaradi tega so tudi oblikovali skupino, ki bo pomagala pri vzpostavitvi verige za zelenjavo. Svojega člana naj bi imenovala še Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, imenovala pa naj bi ga tudi Slovenska trgovinska zbornica.

Seveda so spregovorili tudi o kakovosti v Sloveniji pridelane zelenjave in o pritiskih na zniževanje cen. »Slovenska pridelava temelji na integrirani proizvodnji in to ni samo floskula,« je poudaril minister in spomnil, da bodo tudi letos objavili »razpise, ki so povezani s promocijo slovenske zelenjave in ostalih živil višje kakovosti.« Ministrstvo ima namreč v okviru javnih razpisov iz Programa razvoja podeželja na voljo kar precej nepovratnih sredstev za na gradnjo in posodobitev namakalnih sistemov, gradnjo rastlinjakov in za nove tehnologije.

Na srečanju so razpravljali tudi o škodi, ki jo je slovenskim proizvajalcem povzročil izbruh okužb z enterohemoragično bakterijo E. coli. Slovenija je EU prijavila zahtevek za povračilo škode za skoraj 200.000 evrov pri nekaj več kot 40 posameznikih. Minister je povedal, da bo ukrep izpeljan predvidoma najkasneje do 15. oktobra.

Predstavnik zadružniškega sistema, Janez Kužnik je povedal, da so v času okužb z bakterijo v Sloveniji  pod ceno prodajali tuji pridelki in vplivali na padec cen: »Smo nekonkurenčni, ampak tudi zato, ker se gremo integrirano proizvodnjo.« Omenil pa je tudi, da so te okužbe spremenile odnos domačih potrošnikov, saj je začeli v večji meri spraševati po izvoru zelenjave in množično posegati po domači zelenjavi.

Jožica Bolarič, predstavnica pridelovalcev pa se je strinjala, da so slovenski zelenjadarji preveč razdrobljeni in premalo modernizirani in meni, da je ena od priložnosti za izboljšanje položaja pridelovalcev tudi povezovanje zadrug, sodelovanje med njimi pa zdaj že poteka. Ob tem pa pričakuje, da bo slovenska zelenjava v večji meri našla svoje mesto tudi na policah v trgovskih sistemih, kar je predvsem v dobro kupca, kar mora biti tudi v interesu trgovcev.

view counter