Rado Iršič, 01/24/2011

Traktorji – univerzalci tudi za gozdarstvo

Sodobni traktorji so zmogljivi večnamenski stroji, ki jih uporabljamo v kmetijstvu, gozdarstvu, gradbeništvu in komunali, so pa tudi sorazmerno učinkoviti celo pri transportu. Z individualno prilagoditvijo opremljenosti standardnega traktorja in posebej zanj konstruiranimi namenskimi priključki se lahko po učinkovitosti kosa na primer tudi s specializiranimi gozdarskimi stroji, kot so harvesterji in forwarderji, ter gradbenimi in komunalnimi stroji.

Uporaba standardnih traktorjev v gozdarstvu je še posebej je napredovala v Skandinaviji in razviti zahodni Evropi, čemur se prilagajajo tudi proizvajalci namenskih priključkov. Prednosti tovrstne uporabe traktorjev v primerjavi s specializiranimi stroji za sečnjo in transport lesa (harvester, forwarder) so njihova nižja cena, preprostejše vzdrževanje, večja okretnost, manjša teža in občutno širša uporabnost. Zaradi omejene uporabnosti, povezane izključno z gozdnimi deli, traktor zunaj sezone ne stoji neizkoriščen v garaži. Kljub gozdarski kabini in ojačitvam je zaradi sprednje in zadnje hidravlike, kot že rečeno, uporaben v kmetijstvu, gradbeništvu in komunali, sorazmerno učinkovit pa je celo pri transportu.

Smernice 2010/2011

Pregled ponudbe na trgu nam pokaže, da so med velikimi proizvajalci na področju gozdarstva tovarniško dejavni pri Valtri, Steyerju (kot delu koproracije New Holand, Case, Steyer) in Fendtu. Seveda so tu še manjši ponudniki, kot so na primer Lindner, Holder in še nekateri, ki pa praviloma nimajo na voljo vseh zadnjih tehnoloških rešitev na področju motorjev, transmisij, hidravlike ipd.

Tehnologija izkoriščanja gozdov na eni strani sledi visokim zahtevam po trajnosti, sonaravnosti in večnamenskosti gozdarske doktrine, na drugi strani pa gozdarski podjetniki logično stremijo za čimvišjo učinkovitostjo. Standardni traktorji se na področju sečnje in transporta vse bolj uveljavljajo pri podjetnikih, ki niso izključno usmerjeni v veliko površinsko ponudbo storitev.

Prepoznavno smer predstavljajo kombinacije za sečnjo in spravilo, v kateri sodelujejo vitel na sprednjem priklopu, na zadnjem priklopu pa dvigalo s procesorsko glavo, mulčer oziroma sekalnik, gozdarske klešče, rezalno cepilni avtomat ipd. Zaradi sorazmerno visokih transportnih hitrosti (do 50 km/h) postane standardni traktor z gozdarsko prikolico v določenih pogojih konkurenčen celo kombinaciji harvester – gozdarski kamion. Delo ter izkušnje pri naših bližnjih sosedih in tudi že pri nas potrjujejo smiselnost tovrstnih novosti.

view counter