Darinka Sebenik, 11/15/2011

Strokovno srečanje EFSA in nanotehnologija

Kmetijski minister mag. Dejan Židan se je  udeležil strokovnega srečanja na temo nanotehnologije s predstavniki organizacij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe (ES) št. 178/2002, znanstvenimi institucijami in drugimi zainteresiranimi, ki delujejo na področjih poslanstva Evropske organizacije za varnost hrane (EFSA) ter zagotavljanja varne hrane. Strokovno srečanje je organiziralo MKGP - Informacijska točka EFSA.

 

Minister Židan je v uvodnem nagovoru izpostavil pomen varne hrane in samooskrbe. »V času prehranskih kriz in novo nastajajočih tveganj, ki jih sprožajo nove tehnologije, je treba ustvariti razmere, ki bodo krepile zaupanje potrošnikov v doma pridelano in predelano hrano. Prepoznati moramo nova tveganja in odziv potrošnikov.« Dodal je še, da sodobni potrošniki zahtevajo več in so bolje obveščeni, a nove tehnologije, kot na primer nanotehnologijo, zaznavajo kot vir tveganja tudi zato, ker nimajo vedno na razpolago dovolj informacij.

 

MKGP sta v okviru strokovnega srečanja obiskala tudi predstavnica EFSA, dr. Anne Theobald, ki je na srečanju predstavila aktivnosti EFSA na področju ocene varnosti za živila z nanosestavinami. Med predavatelji je bil tudi predstavnik Ministrstva za zdravje iz Avstrije, dr. Alexander Zilberszac, ki je predstavil aktivnosti na področju nanotehnologije, ki potekajo v Avstriji. Na strokovnem srečanju so sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki so predstavili pregled zakonodaje s področja označevanja nanosestavin, OECD poročilo o varnosti nanoživil, prednosti in tveganja uporabe nanotehnologije v živilski industriji ter rezultate Raziskave javnega mnenja o tveganjih, povezanih z nanotehnologijo, o varnosti hrane in prepoznavnosti EFSA v Sloveniji.

 

Srečanje, ki se ga je udeležilo 60 predstavnikov različnih institucij je predstavljalo priložnost za razpravo o prednostih in tveganjih uporabe nanotehnologije v živilski industriji, o aktivnostih, ki potekajo na področju nanotehnologije v državah članicah ter sodelovanju z EFSA. Vse predstavitve bodo objavljene na spletni strani MKGP, Informacijska točka EFSA:

http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/informacijska_tocka_efsa/.

view counter