Alojz Sreš, univ. dipl. inž. agr., 09/22/2011

Setev tretiranega semena žit

Foto: Alojz Sreš, univ. dipl. inž. agr.

Tretiranje semen kmetijskih rastlin z različnimi sredstvi zato, da bi jih zaščitili pred boleznimi in škodljivci, sega daleč v zgodovino. Poljedelci so v ta namen uporabljali pepel, olivno goščo, porov sok, slano vodo in gnojnico. Vendar s tem niso imeli skoraj nobenega uspeha. Celo uporaba bakrovega sulfata in zelo strupenega arzenika ni preprečila okužb s patogenimi glivami.

 

Raziskovalci rastlinskih bolezni so ob koncu devetnajstega stoletja ugotovili, da lahko s spojinami živega srebra učinkovito zatirajo povzročitelje rastlinskih bolezni. Nadaljnji razvoj sredstev za tretiranje semena in podjetje Bayer sta bila neločljiva. Bayerjev kemik Georg Wesenberg, vodja bakteriološkega oddelka, je ugotovil, da klorfenolna oblika živega srebra zatira rastlinske bolezni, nima pa negativnega vpliva na kalitev semena in vznik mlade rastline. Tretiranje semena s kemično učinkovino so pridelovalci žit prvič lahko opravili v letu 1914.

 

Podjetje Bayer je razvilo in začelo prodajati Uspulun, tekoče sredstvo za tretiranje semena. Zaradi strupenosti pripravka Uspulun so Bayerjevi strokovnjaki kmalu razvili nov pripravek za tretiranje semena žit. Naslednji mejnik v tretiranju semena žit je bilo leto 1920. Uspulun je zamenjal praškasti pripravek Ceresan, ki se ga še mnogi spomnimo.

pozitivni učinki tretirane semena


Sto let raziskav na področju tretiranja semena

Minilo je že skoraj 100 let od revolucionarnega odkritja postopka, ki ga imenujemo tretiranje semena. To pa pomeni še precej več let stalnih raziskav, razvoja in testiranja pripravkov, ki omogočajo normalno rast in razvoj mladih rastlin. To je tudi razlog, da Bayer zdaj lahko omogoča zatiranje bolezni semena in mladih rastlin z več kot dvajsetimi učinkovinami.

 

Velika prednost tretiranja semena je predvsem ta, da za zatiranje bolezni na tak način uporabimo zelo malo aktivne snovi. Ker je pripravek nanesen tja, kamor je to potrebno (na seme), pride v stik s pripravkom največ 200 m² tal pri žitih in 60 m² tal pri koruzi na hektar posejane površine. Torej si težko predstavljamo bolj učinkovito in okolju bolj prijazno obliko varstva rastlin, kot je tretiranje semena. Slednje pa omogoča tudi večjo vitalnost in sposobnost mlade rastline, da lažje preživi različne stresne razmere jeseni in pozimi ter sušna obdobja skozi celo rastno sezono.

Pyrenophora teres.jpg Ustilago hordei

Ječmenova mrežasta progavost                                Ječmenova gola snet

 

Sodobno in kakovostno tretiranje semena

Postopek dodelave semen je zelo zahteven, saj mora seme najprej na luščilnik, predselektor, fini selektor, trier, gravitacijsko mizo in šele nato v aparaturo za tretiranje. S površine semena, namenjenega tretiranju,  odstranimo vse anorganske (prah, kamenčki ...) in organske primesi (pleve, slama, prevelika ali premajhna in polomljena semena, prelahka semena, ki so ponavadi okužena z raznimi boleznimi ...). Tretiramo le izenačeno seme. V postopku nanesemo na seme zelo majhno količino aktivne snovi. Zanesljivo varstvo semena in mlade rastline lahko dosežemo le, če ima pripravek dobro oprijemljivost in je enakomerno nanesen na seme. Poleg učinkovitosti aktivne snovi in kakovosti semena imata formulacija in način nanosa pripravka odločilen pomen na učinkovitost pripravka. Najboljši nanos sredstva na seme dosežemo v posebnih aparaturah, ki so namenjene prav tretiranju semena.

Pyrenophora graminea.jpg    Tilletia caries

Ječmenovan progavost                                                Pšenična trda snet

 

Poznamo tudi tretiranje semena na domu z raznimi mešalci in podobnimi napravami. To nikdar ni tako kakovostno, kot je tretiranje, opravljeno v za to izdelanem stroju. Vedeti moramo, da slabo tretirano seme ni zaščiteno pred rastlinskimi boleznimi, ki se prenašajo s semenom, in ne pred rastlinskimi boleznimi, ki okužujejo mlado rastlino preko tal skozi korenine. S setvijo domačega netretiranega ali slabo tretiranega semena ne moremo pričakovati visokih pridelkov, saj precej semena propade že kmalu po setvi. Posevki so redkejši, zaradi tega pa prihaja do močnejšega naknadnega vznika plevelov. Pridelki so manjši in slabše kakovosti.

 

Michrodochium nivale   Ustilago nuda

Snežna plesen                                                          Prašnata pšenična snet

 

S pomočjo sodobnega tretiranja semena s fungicidnimi pripravki zaščitimo seme pred rastlinskimi boleznimi, ki se prenašajo s semenom, in pred rastlinskimi boleznimi, ki okužujejo mlade rastline preko korenin. Kakovostno sredstvo za tretiranje semena zaščiti seme, varuje kalček in mlado rastlino v njenih najobčutljivejših zgodnjih razvojnih fazah. Hkrati pozitivno učinkuje na rast in razvoj koreninic.

 

Fusarium culmorum   Pyrenophora teres.jpg

Fuzarioze                                                                   Ječmenova mrežasta progavost v kasnejši fazi

view counter