Rado Iršič, 01/24/2011

Priložnost imamo že od nekdaj pred nosom

Je bilo res potrebno Mednarodno leto gozdov 2011, da se bomo v gozdnati Sloveniji končno zavedli, kakšne dobrine in storitve nam ponuja naš gozd in kako mačehovsko se do njih obnašamo? Cilji komunikacijske strategije Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dajejo, vsaj na papirju, pritrdilen odgovor. Štirje strateški cilji nacionalne gozdne kampanje namreč zajemajo:

-          povečanje pozornosti družbe do gozdnega prostora in njegovega trajnostnega gospodarjenja, povečanje zavedanja o pomenu gozda, njegovega trajnostnega gospodarjenja in lesa kot surovine,

-          motiviranje in povezovanje vladnih, poslovnih in drugih organizacij, povezanih z gozdom,

-          zmanjševanje razlike med dejanskim in možnim izkoristkom vseh gozdnih potencialov.

Resorni minister mag. Dejan Židan v svojem letošnjem programu dela na področju gozdarstva poudarja, da potenciali slovenskih gozdov na področju proizvodnih, okoljskih in socialnih vlog gozda še niso optimalno izkoriščeni. Opozarja, da mora gozdarska stroka skupaj z lastniki gozdov, drugimi strokami, javnostmi in politiko ustvariti pogoje za zmanjševanje razlike med dejanskim in možnim izkoristkom gozdnih potencialov.

Glas dežele je že pred časom opozarjal na omenjena dejstva, sedaj pa v okviru svojega poslanstva in možnosti nadaljuje z informiranjem in povezovanjem na področju gozdno-lesne verige, ki sega od drevesa v gozdu do končnega kupca lesa in lesnih izdelkov ter kot nepogrešljivi člen vključuje tudi razvoj podeželja. Pri tem nas spodbujajo številni primeri dobre prakse, ki so dostikrat tudi mimo togih okvirov stroke in ukrepov MKGP v Slovenijo pripeljali strojno sečnjo, predelavo biomase, nove tehnologije transporta lesa.

Količina letno priraslega lesa v slovenskih gozdovih ter potenciali drugih njegovih dobrin omogočajo znatno povečanje gospodarske in drugih vlog gozda. Glas dežele tako podpira udejanjanje gospodarske vloge gozdov v državnih kot v zasebnih gozdovih, ki temelji na večji inovativnosti, boljši organiziranosti, podjetništvu ter povečevanju dodane vrednosti v gozdno-lesni verigi na temelju lesa kot obnovljive surovine. Seveda pa je pri tem treba upoštevati tudi nelesne gozdne dobrine ter storitve gozda, ki jih je treba v večji meri izkoriščati v prid celostnega razvoja družbe. Pridružite se nam na spletni strani www.glasdezele.si ali nam pišite na e-naslov: glasdezele@gpz.si.

view counter