Darinka Sebenik, 06/20/2011

Podeljeni Certifikati kakovosti FSC za leto 2011

Konec maja je bila v prostorih družinskega podjetja Montpreis, d. o. o., na Planini pri Sevnici slovesna podelitev certifikatov FSC (Forest Stewardship Council®) – Sveta za nadzor gozdov. Na povabilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije je certifikate podelil kmetijski minister mag. Dejan Židan, in sicer lesnim žagarskim podjetjem – obratom, lesnim trgovcem, predelovalcem lesa ter podjetju, ki gospodari z zasebno gozdno posestjo.

V zadnjem času je v Sloveniji pereča problematika izvoza neobdelane hlodovine v tujino, namesto da bi jo predelali doma ter jo prodali z dodano vrednostjo tako na domačem kot na tujem trgu. To bi namreč vzpodbudno vplivalo na ekonomsko-socialne razmere tako v lesarskem kot tudi gozdarskem sektorju.

Tako so konec prejšnjega leta na Skladu ustanovili shemo FSC za zasebne gozdne posestnike in na pobudo zasebnih lesnih podjetij prek certificiranja dejavno vstopili tudi v slovensko lesnopredelovalno panogo. S tem je Sklad kot državna inštitucija prispeval k izboljšanju stanja na področju predelave lesa v Sloveniji. Na Skladu so namreč prepričani, da je ključ do rešitve navedene problematike v vzpostavitvi gozdno-lesne verige, katere temelj smo postavili s certificiranjem vseh njenih udeležencev.

Skrbnik certifikatov je Sklad

Sklad je zdaj skrbnik certifikatov FSC za sedem ločenih shem; državni gozdovi, koncesionarji Sklada, zasebni gozdovi, veliki žagarski obrati, manjši žagarski obrati, predelovalci lesa, lesni trgovci. Letos so podelili certifikate FSC naslednjim slovenskim podjetjem s področja lesarstva in gozdarstva, ki so se pridružila širitvi Skladove certifikacijske sheme na zasebni sektor: GOZDARSTVO GRČA, d. d., GG SLOVENJ GRADEC, d. d., TRGOLES, d. o. o., MONTPREIS, DRUŽBA ZA PRODAJO IN RAZREZ LESA, d. o. o., MIZARSTVO KOVAČ, d. o. o., PKT-ZUM, d. o. o., JADRA PLAN, d. o. o., KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA PIVKA, z. o. o., GOZDARSKA ZADRUGA SLOVENJ GRADEC, z. o. o., in BORN, d. o. o.

V čem je vrednost certifikata FSC

Bistvena vrednost certifikat FSC je, da omenjenim podjetjem omogoča večjo možnost prodaje na zahtevnem tujem trgu. Pridobljeni certifikat namreč zahtevajo predvsem tuja trgovska podjetja, ki v njem vidijo dokaz okoljske ozaveščenosti in pripravljenosti ponuditi kupcem izdelke, pridobljene na način, ki upošteva ekološki, socialni in ekonomski vidik. Sistem certificiranja FSC podpirajo tudi največje in najvplivnejše neodvisne okoljske organizacije (npr. Greenpeace, WWF) ter Svetovna banka. FSC podpirata trg in industrija razvitih držav, kot so, na primer, Velika Britanija, Nemčija, Nizozemska.

Namen certificiranja FSC je podpiranje vzornega, trajnostnega gospodarjenja z gozdovi v svetovnem merilu prek ponudbe certificiranega lesa. Temu služi nadzorna FSC-veriga, ki sega od gospodarjenja z gozdom (lastnik gozda), sečnje, prevoza in obdelave lesa (lesnopredelovalni obrati) do prodajalca. Slovesne podelitve FSC-certifikata se je udeležil tudi Milan Reška, predstavnik angleškega podjetja Woodmark, ki certificira gozdove in podjetja.

view counter