Darinka Sebenik, 08/11/2011

Paradižnikov molj se širi

Paradižnikov molj (Tuta absoluta) je nov nevaren škodljivec paradižnika, ki so ga leta 2009 prvič našli tudi v Sloveniji. Škodljivec je izredno nevaren, posebej za paradižnik, ki raste v rastlinjakih in tunelih. Gosenice se namreč zavrtajo v vse nadzemne dele rastlin paradižnika in jih lahko popolnoma uničijo. Republiška fitosanitarna uprava je zato že lani izdala odločbo za poseben nadzor paradižnikovega molja in gostiteljskih rastlin, razmejila območja napadov, ter predpisala fitosanitarne in druge ukrepe v žarišču napada in varovalnem pasu ter tudi omejitve za gostiteljske rastline. Ob prvi razmejitvi je bilo na seznamu 22 napadenih območij v Sloveniji, na dopolnjenem seznamu od začetka leta pa je v Sloveniji že 55 napadenih območij.

 

Na območjih, kjer so zaznali napad morajo lastniki odstraniti vse napadene rastline ali njihove dele in do konca septembra opazovati žarišča ter zatirati molja z biotičnimi ali fitofarmacevtskimi sredstvi, odstraniti rastlinske ostanke z rastišča in po spravilu pridelka obdelati zemljišče do globine najmanj dvajset centimetrov. Nekateri od teh ukrepov veljajo tudi v varovalnem pasu oziroma v okolici žarišča napada. Lahko pa fitosanitarni inšpektorji odredijo še dodatne ukrepe za napadeno območje in za napadene plodove, kot so prepoved prodaje ali uničenje plodov, razkuževanje rabljene embalaže. Škodljivec se namreč tako hitro širi tudi zaradi okuženih plodov, ki jih kupimo in na ta način jih lahko zanesemo v svoje okolje.

 

razmejena območja žarišč napada

view counter